ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΔΟΓΟΥ ΠΕΤΡΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙ- ΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΔΕΑΣ. SOLYA BOLGESININ ILK OKULLARINA SAHA VE HAT SPOR GOSTERILERINI TANZIM EDEN PETRE SPOR KULUBU UYELERIN- DEN BAZILARI. Photo by: D. A. Green.