τι ασ ο eT Tot Ltatbpuu Ltavpou mS Γράφω καὶ πονῶ. Τὰ αι: ποὰ καὶ ἀληυμόνηταίϊ Σὲ ταῦτο τὸ χαατί youu dou μπορῶ νά θυμηθῶ, ποὺ τὸ: σα ἀγάπήσα πφοτοῦ μοῦ τὰ ατέρήσουν, Όλι ἐχενα τὰ ὡσαία, τὰ ὑπέροχά, τὰ μα πευτικά, τὰ, θεσπέσια: !! Παρδαλες votes. µεταρσι- ὠμόνες ὧρες, ἐφιαλτικὲς σαι ρυοτάσεις! Ἶὓς κοιτώ καὶ μὲ κάντοθγε, ἐνῶ µέθα στὰ fygd µου μάτια τρέμοππί- ἕσιν οἱ. παραστάσεις: Εδώ ενα τοπίο, ἐλεῖ μιὰ λάθαμις TH, ἀλλοῦ ἡ Ὀπουλη φοῦέ- on κφυμμένη σὲ πηκτὺ oxo τάδε Οδλὲς ἀπὸ τοαχειὲς προσπάθειες. ὠμὺ κουφσέµυ τα καὶ θεύηλώσεις. Πληλὲς ἀπὸ συμπλέγμωα Πικοίο καὶ μόχθου, ᾿Απὺὸ ἀγατάσεις ἀπογοήτεύσεις, ἑγκαρτενή- ane καὶ ἀγῶνες σκληφοὺς. BYQ EAQ. ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ το ΧΩΜΑ ΠάΣ ΓΕΝΝΗΙ @HKA! Ifagéhaan ὀνείθων ἀπὺ ἀνατολὲς καὶ δεδαιότητες ἑλλίδων ποὺ δὲ μαθρεῖ πι οὐ ο αραγαατωθοῦν. Για- τὶ στὶς καρδιὲς ποὺ πιστει- ovy, atte ἡ ὑπόθεση θὰ πα μωμείνει στητὴ χι’ ἀλύγι: ath, δοσµένη ο’. ἕνα mine Wa, Tol χαγένσς δὲν τὸ ὁ- γε ἐπιθάλει ἀλλὰ ποὺ A δάσι αὐποδύναμο zal xvol- upyo ἀπὸ iy ἀνατάθητι, πι τής Ὀμηλῆς τοῦ ἄν: θσώπον ανευματικότττας] ΘΛΑΑΣ ΣΟΦΙΛΗΤΗ MOT TH, TATKEIA XQ PA KTIIPOX! ‘H ‘loto- ola πιτᾶ τὸ σοτῆθος σαν τὸ σῦ καταθλιπτικἁνι. Θιμοῦμαι πρὶν ἑφτὰ χοό- Vika ‘Exeivor ὁ νάμπὸς τῆς Meougias xn τοῦ Μόρφου yal τῆς Κερύνειας, Beyer Ἰιόμένος ἁπά τὸ γέλιο τῶν hoody, TA KOPOO- AAXTYAA TOT AENTA- AAKTTAOT ὀρθά στὸ gov to tod bolkovta, ὑλοκέντη: τα στά χρώματα τῆς φύσης. Το KBPTNEIQTIRO A- KPOPIAAL! Th peyria τῆς ορύσης πο ἁγότελε hE αι ato tH vevenia καθώὼς τὸ γαλάκα κύμα χαΐδευε a- aah τὸ πέτρινο τῆς Keer veins to Κάώστρο! To aap τῆς λΗιανάχν μὲ τὸ φιλάξε: νὸ αλμκύότρωτα αι ὁ φά- µος ἀπέναντι ποὺ ἔσωτοτρο ποῶσε μὲ Ἱὴἡ Ὑγαλανυμήτα βόλασσα... Ol ETMOAIES THE A- ΝΟΙΒΗΣ AE Σ’ ΑΦΗ- NAN NA KOIMH@EIS STH AATIHOO! Καὶ aroh Μόρφου. Ἀπὶ στὸν Καφαθᾶ, Χωριά μαὶ πόλεις τουγιρησιένες μὲ χονσηλ: wove vel αεοιδόλία κάσπο: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ σόρα.. Ὀθγοαένα, ας cae ay. lfeticugva pe στοργή wd δρώτα να νο αμα υπο τίς δικὲς µας οσές» KAMHOL KAT HEPT- BOAIA ME TLS ETO ATES Go 1a vequza στρο unui τῶν Lenoyavddy. Now Lota YAQUINAD ROLE καὶ π]αύσια ἠνάμεσι στίς Zar Ἰάδες καὶ στὰ Cuvvetuma, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΕΊΚΑΣ KAT THE KANTAPAS. Ἐν γείνα τὰ δάση τὰ WRG zat ἴσια µέχοι τὸν οὐρανὸ ποὺ τρίζουν ἀπὸ τὺν κυνστά γο θύλο ποὺ σηκώνουν στὶς χυρφὲς τους. κει ἡ αἰώ- vin Sono! OF Bovors καὶ τὰ, εεφολόθρυσα, 'Exri tof πο veo καὶ τραγονδοῦν ρεματιὲς, ὕταν κάτω ὁ Arete πως καΐνοτια κιά Dpto ver. Otay vate ο ΧΡΥΣΟ. ΜΕΝΟΣ ΚΑΜΠΜΙΟΣ ΤΗΣ MANASN MESAPIAS ἂν τις ενγίτει EOL στο leata την γήμόγεκο τη εύτερα των Ίλια, ETAOLIA ΘΠΟΥ καί XAMOPEAO HTAN © TO ΠΩΣ 1η Τὰ χωριά, οἳ πύλεις, οἱ santero, Adve, οἳ ὑάσκαλιι πο! Μέσα στὰ σεκαθωμέ: γα. δουγοτύπια κά τὸ dtr Μείωαο. ἀκοσγιάλι θὰ. σεοιά vicer κάθε τόσο ἡ σκέψη ai χιάλωτη! Τὸ αἶμα μον Aa ρέει µέσα. στὴ χονσὴ «ϱό: fa, tol τὴ θρέφαυν τὰ ὁ- υάματα ναὺ ἡ ὀρθὴ malar: Ἀλέσα στὰ θοεγμένα μάτια μον, θὰ νάθανται ἀγίνητες wi atyta, al xivmuatoyou ηικὲς ταινίες ἀπὺ τὰ ῥάσα: γα τοῦ παιδεµένου haat καὶ τῆς μοτιφικῆς του vis! ΗΜΕΡΑ ΘΤΜΗΘΗ: ΚΑ ΟΠΗΣ ΚΑΙ KAGE ΜΕΡΑ Θωήθηκα. πως πάσα ζωὴ πρέπει νὰ, µάχε: ταν ἡ πάσα δὴ νὰ ἐκτελεῖ ται καὶ παφαδοµένη Va “I val Σήμερα θύμήθηκα o- πως μα ἈΣάθε ληπτὸ ποὺ σπφώπνει τοὺς δείχτες τοῦ χούνου, Σ ἂν ποιὰ ὅμως νύ πρωτοθυμηθῶν ἀπὸ τὰ µαχαί gia ποὺ λύγχνόαν am vi pov! iy ποιὰ νὰ ποιστο θημηθῶ γλωσσίδια ποῦ πό: γω καὶ νὰ τὰ άλυν va τι πἠσαυν λιπητερὲς καμπάνες sia ov ἀνούσεν h olmowpévt) chy ἀτελείωτη Μεγάλη Πα: ρασχευὴ τῆς σταυφωµένης χώθας μου]! . Θὰ τουπήσω atiy καρθνὰ µου τὰ bon ἀγάπησα καὶ Patera, Ta Goa γγὠρισα κι ἕἔδησα, τὰ πφομεθά, τ) ἠλησμόνητα, τὰ θεσπέσια..- “Ero, not γᾶμαι olyotgos. πὼς ποτὲ (ου δὲ θά λησμο γησω τν