ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΛΛΓΗΣ ΜΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ο Απόφοιτος Τυµνασίον ᾽Αμμυχώοτου καὶ πῆς ᾽Απερικανικῆς κα» ὄγμίας. Παρακολούθησε vo- μικὰ στὸ Λονδίνο, Υπῆρτε ἡ- γετικὸ στέλεχος τῆς ΕΟΚΑ ψατὰ τὸ» ἀπελευθερωτικὸ ᾱ- yova 19 καὶ τὸ 1968 ἐπενηρύχβηχε σὰν κατανητού- nevos. Ηταν ἱδρυτινὸ στέλε gos τοῦ Ε,Α.Μ.Α, τοῦ ὁποίου διετέλεσε Ἐπαρχιακὸς Γραι- µατέας. Ἐξελέγη µέλος τῆς οινοτικῆς Συνελεύσεως τὸ 1960 dx’ ὅπου παροιτήθηρ: τὸ 1465. Διετέλεσε Γενι Τραμματέας τοῦ Λημοκρατί- Ἀνπαγευμοῦ, Τὸ 1980 ἑ- Ξελέγη σὰν ὃ ἕνας ἀπὸ τοὺς 3 ἀντιπρυέδρους ποῦ Ἀπημο- κρατικοῦ Συναγερμοῦ. Εϊναι µέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφεί- οὐ, τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτουπῆς γαὶ τοῦ Κβντρικοῦ Συµδου- Mov ποῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- Ὑεομοῦ. ΤΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ AEONTIO®: Τεννήθηκε σὺ Adi τὸ 1441. Απόφοιτος τοῦ Παγκυ ποίου Γυμνασίων. Σποΐδασε Ἠολιτικὲς ᾿Ἐπιστῆμες στν Πάντειο ᾿Ανωτάπη Σχοίὴ καὶ συγέχισς τὶς σπουδὲς του στὴν Στοκχόλμη ὅπου ἔλαθε τὸν τίαλο ποῦ Μ.Α. στὶς Πολίι- κὲς Ἐπιστῆμες, Ακολούθως θηκε Λιδάντωρ τῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου. πῆς Οὐψάλας τῆς. Σονηδία: Διετέλεσε Ῥουλευτὴς ἀπὸ τὸ 1976— 1981, Εἶναι συγγοαφέας τοῦ θιθλίον. «Τὸ Κυποισκὸ Πρό- ὀλημω. ποὺ κυκλοφαρήθηκε στὰ Ἑλληνικὰ καὶ ᾽Αγγλικά, Ἠΐναι μέλος τῆς Πολιτικής E αιπροπῆς. καὶ τοῦ Κεντριροῦ Συμδουλίου τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Ῥννογερμοῦ, Χ΄’΄ ΚΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ: Γεννήθηκε στὴν ᾿Αμμύχω- στα Ta 1924, Ἔγγαμος καὶ τεσσάρων, παιδιῶν. ΑΥΥΛΙ Tlagaxo- λαύβησε Teves Ἐπιατῆμες στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ώπον- τοῦ. Σπούδασε ἰατριὴ ard Πανεπιστήµιο τοῦ Μβαπολοσιος καὶ συνέχισε τὴν μετεκπαΐδεν ση του στὴν ὀρθοπεδιὴ στὸ Πωνεπιστήμιο τῆς Γλασκώ- θης. ᾿Ασκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ὀὁρθοπεδιχοῦ ἰατσῦ. Ὕ- πηρέτησε αὰν στρατιωτικός στὴν ᾿Ἠθνικὴ Φρουρὰ. Λιετέ- λεσε Ἑονλεντῆς ἀπὸ τὸ 1910 μοτι τοῦ Δήμου ᾽Αμμοχώσεου. Εἰ- γαι ὃ ᾿Ἐπαρχιοχὸς Γραμματέ- ας ᾽Αμμοχώστου τοῦ Δ noatixot Συναγερμοῦ, µέλος τῆς Πολιεικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Κεντοικοῦ Σμθοίου τοῦ Κόμματος ἀπὸ τῆς ἱδοῦ- σεώς του. ΣΟΛΩΜΗΣ χκριστοσὶ Γεννήθηκε στὴν ᾽Αμμύχω- στο τὸ 1945. Ἔγγαμος ναὶ bvo παιδιῶν, Από νιμοῦ. Γυμνασίου Αμμοχώστου. Elva a i Χομικῆς Σχολῆς Ἀσκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Έλάδε ἐγεργὸ µέρο- στὺν ἀπελενθερωτικὸ ἠγώνα τοῦ 1407--59 καί κοά τήθηνε σὲ διάφορα κφώτητή- σια. Τὸ 194 Ἱπηρέτησε ἔθε- Ἰοντικὰ στήν Ἐθυικὴ Φρουρά ἀφοῦ. ὄιένοφε γύ αὐτὸ τὶς omovadéz tow. To 1980 ἐξελι Αημονρατικοῦ Ἀηναγερμοῦ, μέλος τῆς Πολιτωῆς Ἔπιτρο αἱ τοῦ Κεντρικοῦ Συμ- ποὺ Κόμματος ἀπὸ Ἰδφύσεως του. aT ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ συγκριτικὸ πίνακα ἐμφαίνεται Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ μεταξὺ τῶν δουλευτικῶν ἐ Δίνονται τὰ ποσοστά κι ὁ ἀντίστοιχος ἀριθμὸς τῶν ψή ἐπαρχία Κυρηνείας ὁ ΔΗΣΥ -- ΔΕΙ εἶχαν ὑποστηρίξει τὸν θη Γεωργιάδη. Κατὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 19/6. ΔΕΥΚΩΣΙΕ ΠΕΤΑΕΣΟΣ ΒΜΜΟΧΩΣΤΟΣ AAPNAKA, ΠΑΦΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 1976 26.82% (22.000 fier) 24.54% (12.000 ψῆφοι): 1981 31, 3% (192.000 bfigor) 28.31% { 6.000 φῆφοι) 15.48% ( 3.000 φβφοι): ἡ οὔξηση τῆς ἐκλογικῆς δυνάµεως τοῦ κλογῶν τοῦ 1976 καὶ τῶν προχθεσινῶν. ν κατὰ ἐκλογικὴ ἐπαρχία. Ta thy ἀνεξάρτητο ὑποψήφιο Κλεάν. 39,788. (35.670 φῆφοι) 30.01% (18.936 ψΠφοι) 33.75% (8.754 fio) 20.04% (4.773 bfipor), Πρῶτος ὁ ΛΗ.ΣΥ στὴ Λευκωσία ‘O Βημοκρατικὸς Συναγερμὸς κατετάγη πρῶτος στὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια Λευ- κωσίας μὲ σημαντικἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸ ΑΚΕΠ. Ἐξασφάλισε 32,784 τῶν ψήφων ἔναντι 29,40% τοῦ ΑΚΕΛ καὶ 19,12% τοῦ ΠΗΚΟ, Τὰ ἀναλυτικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὶς ἐκλογι- κὲς περιφέρειες Πευκωσίας, Κερύνειας, Πεμεσοῦ, Λάρνακα καὶ Πάφου εἶναι: ΔΕΥΚΟΩΣΙΑ ΜΕΣ σύνολο ἐγγεγραμμένων πηφοφόρων 116.13 ψήφισαν 11,464, Άκνρα ψηφοδέλτια ὝἛἜγκυρα ψηφοδέλτια . Ἐγλογικὸ µέτοο 9. ,αδαν: ΑΚΕΛ --- ἀριστε οά: 51:095 ψήφονς, ποσοστὸ 29.40%. ΔΗΚΟ: 20.805 αποσοστὸ 19.105. AHS: 90.610, Ἱφους πο noord 32,78% EAEK: 11 σοστὸ 10,936. “Ένωση Κέπρου: 4.602 ψή Φουὺς, ποσοστὀ 4,230. NEATITIA: 2.415 φήφους ποσοστὶ σοι, ΠΑΜΕ: 1418 ψήφους, πο” ψήφους 58 ψήφους, πο σοστὸ 14976, Μεμονοημένον ς Πέτρος: ποσοστὸ θ,09406, Ἠέισας ᾿Ανδρέας: 3ὔ ψή- Φους, ποσοστὸ 0,02%. Σέπος Λοΐζος: 111 ψήφους, ποσοστὸ 01056. ΚΕΡΥΝΕΙΑ ἠποφήφιοις 31 ψήφους, Μὲ σύνολο ἐγεγραμμένων ηφοφόρων 16.982, ψήφισαν 322. Άχνρα «ηφοδέλτια 946, Ἔγκνρα φηροδέλτια 15. 071. 'Βκλογικὸ μέτρο 7.538. EAABAN: A 138 «ψίκρους, πο- σοστὸ 24,34% AHKO: 4,034 apiypoug, x0 coors 26,28%. 876 φήφους, πο --Ὅ-ὔθΏθ---------------- σοστὸ 34,385Ε, ΕΔΕΚ: 1154 Ἰήφους, πο- οοστὸ 9,4400. Ε.Κ. 9439 ίκρους, ord 151% ΝΡΛΗΠΑ: ποποστὸ 19676. ΠΑΜΕ: 211 ψήφοις ποσ0- στὺ 1155. Μεμονωμι Παρασκεναἲδῃ πασοστὸ 0,779, ΔΕΜΕΣΟΣ ποσο 190 ynqous, you ὑπορήβιοι Φειδίας, 118, Ἐώνολα ἐγγεγραμµένων ψη- Φοφόρων 64,28. ήφισαν 61,640. άκυρα ψιφοδέλτια 885, Ἔγκυρα ψηφοδέλτια 60,755, Ἕλαδαν: ΑΚΕΑ---Αριστερὰ ψήφοι 31,731 ποσασιὸ 35.75%. Δημοκρατικὸ Κόμμα {ΔΗ.ΚΟ) 18,084 21.543 Δημοκρατικὸς Συωναγερμὸς {AH.ZY.) 18,238 30.01%, EAEK . Σοσιαλιστικὸ Κόμ- pa 3,859 6.35% Ἕνωση Kévtpov 1,051 1.70%. Νέα Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.) 754 12035 TLA.ME, 1,750 2.87%, ᾽Ακρησιμοποίητα ὑπόλοιπα ψήφων AKEA — ‘Apiotepé 5,038 Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 5,075. Δημοκρατικὸς {ΔΗ. ΣΥ) ΕΔΕΚ μα 3,859 Ἔνωση. Κέντρου 1/05]. Νέα. Δημοκρατικὴ Παράταξη Συναγερμὸς 1,014, Σοσιαλιστικὸ Κόμ- (NE.AH TA.) 734 TAME. 1,750. ΝΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Ἔλσθαν 1. Αριστείξου Τέκης 274 2. Ποροσκειῦ Οτοφό ης 34 RAPHSRA z fae oF Φφοφύτω. ἆ1434 Ἔγκωρα ψη- φοδέλτια 2589]. λοθαν: AKEA — Αριστερά φῆφοι 9.393 ποσοστὸ 36.255. Δημοκρατικὸ Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ} 3,893 15.10%. Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς ΔΗ.ΣΥ. 8.754 33.75%, EAEK — Σοσιαλιστικὸ Kép- po 2.156 8.25%, “Evwon Kévrpov 1.062 4.15%. Νέα. Δημοκρατικὴ Παράταξη (ΝΕ.ΔΗ.ΠΑ.) 181 0.75%. TLAME, 452 1.75%, Ἐκλογικὸ μέτρο: 8.630° Ὑπολείπονται οἱ ψῆφοι 156 ἐκτοπισθέντων τῆς Λάρνακας ποὺ διαμένουν σὲ ἄλλες ἐ- παρχίες. ΠΒΦΟΣ Σύνολο ἐγγεγραμμένων φη- φοφόρων 25245. ψήφισαν 24103 κυρα. ψηφοδέλτια 283. ἝἜγκυρα ψηφοδέλτια 23820. Έλαδαι AREA — Αριστερὰ φήφοι 4958 ποσοστὸ 20.81%. Δημοκρατικὸ Κόμμα {δΗ.ΚΟ) 6530 27.41%. Συυαγερμὸς 4773 20.04%. Σοσιαλιστικὸ Κόμ- 11.30%, Δημοκρατικὸς (AH.EY.) Εδεκ .-- μα 2691 Ἔνωση. Κέντρου 230 0.968. Νέα Δημοκρατική Παράταξη (ΝΕ ΔΗ.ΠΑ.) 1349. 5.663. TAME. 3289 Αχρησιμοπσίητα φήφων: AKEA — Δημοκρατικὸ Κόμμα 575. Δηµοκροτικος Η ΣΥ} EAEK pe 2691 Eve Νεα 13.81%. ὑπόλοιπα Αριστερὰ 4958 {AH. KO} Συναγερρὸς 4773 Σοσ.ελιοτικὸ Κάμ- 230 Ποραταξη 1349 Keerese πα παμε Buy ΠΑΠΑΡΕΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Γεννήθηκε ατὴ Φασούλα Λεμε- σοῦ τὸ 193]. Ἔγγαμος καὶ πατέρας τριῶν παιδιῶν. ΄Α- πόφοιτος τῆς ᾿Εμπορικῆς ᾿Α- καδηµίας Λεμεσοῦ. Εἶναι ἴδιο κπήτης διδλιοπωλείου. Ἠταν ἀνιάρτης κατὰ τὸν ἀπελευθε- ρωτικὸ ἀγώνα τοῦ 1935-59 καὶ τοµεόρχης τὸ 196364. Ὑπῆρξε Βοηθὸς Ὄργανωτι- κὸς τοῦ Ενιαίο Κόμματος, Πρόεδρας καὶ Γραμματέας σὲ ἀθλητικὰ σωματεῖα τῆς ΠΑΑ- ΟΚ καὶ τῆς ΚΟΠ. Εἶναι μί- λος τῆς Ἐπορχιακῆς Ἐπι- προπῆς καὶ Ἰαμίας τοῦ Συν δέσµου Αγωνιστῶν πόλεως καὶ ἑπαρχίας Λεμοσοῦ. Εἶναι ᾿Ἐπαρχιακὸς, Ὀργανωτικὸς ποῦ Δημοκρατικοῦ Σωναγορμοῦ Ἀεμεσοῦ, µέλος τής Πολιτικῆς ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ: Γεννήθηκε στὸ Πέρα-Πεδί, τὸ 1946. Ἔγγαμος καὶ πατέρας δνὸ παιδιῶν. ᾽ἀπόφοιιος τοῦ Ἰαγκωπρίου Γυμνασίου Κύκ- κου. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ναμικῆς Σχολῆς τοῦ Πονεπι- ατηµίου Αθηνῶν, Συνέχισε μὲ μεταπτυχιακές σποµδὲς στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Λονδίνου ἀπ᾿ ὅπου ἔτυχε μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στὸ Ναμτικὸ Ai- και. Ασκεῖ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Ἠταν ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ στολέχη τῆς Νεολαί- ας τῆς Ἑνώσεως Κέντρου b πὶ ἀρχηγίας Γεωργίου Γαπαν δρέου. ᾿Αναμείχθηκε ἑνεργὰ στὸν Φοιτητικὸ συνδικαλισµό. Διετέλεσε µέλος τῆς Δικοστι- wig Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Α.Α. Ο.Κ. καὶ Γονικὸς Γραμματέας πῆς ἰδίας Ομοσπονδίας. Εἴ- ναι µέλος τοῦ Συνδέσμου 'Α- γωνιστῶν πόλεως καὶ ὁπαρχί- ας Λεμεσοῦ. Εἶναι ᾿Ἐπαρχια- κὸς Γραμματέας τῆς Νεολαί- ας τοῦ Δημοκρατικοῦ Συνα- ΤΕΩΕΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Γεννήθηκε ατὴ Λάρνακα 1949. Ἔγγαμος, Εἶναι Χιούχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς ποῦ Πωνεπιστηµίου Αθηνών. ᾽Ασιεὶ τὸ ἐπάγγαλμα τοῦ δι- κηγόρου, Αιετέλεσε µέλος 1οῦ Διοικητικοῦ Συµδουλίου τῆς EMA καὶ Γραμματέας τῆς 'Ό- µοσπονδίας Εθνικῶν Φοιτητι- κὠν Ἑνώσεων Κύπρου. Εἶναι µέλος τοῦ Διοικητικοῦ Zope Δουλίου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλ- λόγου Λάρνακας, Εἶνι Ἐ- παρχιὸς Γραμματέας τῆς Νεολαίας καὶ Ὑπεύθυνος Δια φωτίσεως τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ Λάρνακας, µέλος Ἐπιτροπῆς τὸ πτυ- τῆς Πολιτικῆς καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Συµέου- χίου τοῦ Κόμματος ἀπὸ τῆς Ἱδρύσεώς του. TOY E@OPOY ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Ὀκτὼ Φουλευτὲς amd τὴν πρώτη κατανομὴ ἔπει ἀναδείδει ὁ An- Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Κεντρι- nod Συμθουλίου τοῦ Κάμμα- τος. Μοκρατικὸς κ. Τλαῦκο Κληρίδη, τὸν .. Πρόκειται γιὰ τὸν Πρόεδρο τοῦ κόμματος Γιαννάκη Μάτση καὶ τὸν Λεόντιο “Ἱεροδιακό- νου στὰ Λευκωσία, τοὺς Κώστα Χατζτκακοῦ καὶ Χρῆστο 'Σολωμῆ στὴν Αμμόχωστο, Γεώργιο Γεωργίου, στὴ «Λάρνακα καὶ Αὐγερινὸ Πατιαρὲ καὶ Νίκο ἸΑναστασιάδη στὰ Λεμεσό. Ἡ ἀνακήρυξη τοῦ κ, Κλπρίόπ καὶ τῶν. Μάτσπ΄ καὶ Ιεροδιακόνου ἔγινε στὶς 4.45 σήµερα τὸ πρωῖ ἁτιὸ τὸν ιἐξώστη τῆς ΠΑΙΣΥΔΥ στὴν παρουσία ἑκατοντάδων ὁταδῶν τοῦ ΔΗΣΥ ποὺ ξέσπασαν σὲ ἐνθουσι- ώδεις ζπτωκραυνὲς. Τὸν ἀνακήρυξη ἔκσμε ὁ Ἔφορος *EKAOVAG yia Aeukwola xai Keptveta x. Ανδρέας Παπαγαδριήλ. Τὰ ἄλλα κόµµοτα ἐξσσφά- λισαν ἀπὸ τὴν πρώτη χατα» your τὶς ἀκόλουθες ἕδρες: ΑΚΕΑ: Τρείς στὴ Λευκο- σία --- Ντίνος Κωνσταντίνα, Τεῴργιος Σαθδίδης καὶ Χρί- στος Πέτας. Ava ont Ap: µόχωστο --- Χαμπῆς Μιχαη- λίδης καὶ ᾿Ἀνδρέας Φόντης. ‘Avd στὴ Λεμοσὸ --- ᾿Εζεκίις Παπαϊωάννου καὶ Χρίστου Κυριάκος, Μιὰ στὴ Λάρνακα -- Ἁγτρέας Ζιαρτίδης. ΔΗΚΟ: Δυὸ στὴ Λευκω- σία -- Γεώργιος Λαδᾶς καὶ Θαλῆς Μιχαηλίδης. Μιὰ στήν Αμμόχωστο --- Αλέξης Τα- λαχός, Μιὰ στὴ Λεμεσό -- Κίμων Παναγίδης καὶ μιὰ στὴν Πάρο --- Νυριόμος [Ία- παδηµητρίου. EAEK: Mak ath Αεκώ- σα -- Βάσος Λὐσσορίδης. Τιὰ τῇν, Κερύνεια δὲν δόθηκε καμμιὰ Έδρα ἀπά τὴν πρώτη κατανομή, γιατὶ Κανένα κόμ- μα δὲν ἐξασφάλισε τὸ ἐκλο- Υικὀ μέτρο. Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ «Ἠ ἀνακοίνωση τοῦ Ep ρου ᾿Εκλογῆς x. Παπάγαδρι- fe elvan ἡ ἀκόλουθη: «Βουλευτικιί, ἐλογαὶ 19781 Κατάσταση κατωμετρηθέντων ψηφοδελτίων ἐκλογικῆς περι- φέρειας Λευκωοίας. Ολικὸς ἀριθμὸς ἐγγεγραμ µένων ἐκλογέων [10.464 Ἔγκυρο ψηφοδέλτια 108. 464. Ολικὸς ἀριθμὸς ἑδρῶν 12. Ἐκλογμὸ μέτρο 9.067. Τ' ἀποτελέσματα εἶναι: AKEA: Ἐκλογικὴ δύναμη 31.992. Ἐκλογικὸ μέτρο 9,067. »Αχρησιμοποίηια ὑπόλοιπα ὃς τῆς αρώτης κατανομῆς 4791. Ἀκσιωθεῖσαι ἕδρες: ραχωρηθεῖσαι ἔδρες 3 ΚΟ: ᾿Εκλογικὴ. δύναµη ἸΕκλογικὸ μέτρο 3, Πα ἈΑχρησιμοποίητα ὑπόλοι- πα πρώτης κατανομῆς 2.668. Δικαιωθεῖσαι ἕδρες! 2 Πα ραχωρηθεῖσαι ἕδρες 2 AHEY: Ἐκλογικὴ ξύναμη, 35.670. Εκλογικὸ μέτρο 5.067. χρήσιμο ποίητα ὑπόλοιπα ἐκ τῆς πρώτης κιτανομῆς: 8.469. : Ακοιωβεῖσι: ἔξοες:: ἃ Πα βισωρηθεῖσαι ἕδρες -3 BAEK: Ἐκλλγικὴ, δύναμη 1) 859 ΤΕκλογινὸ έτος, 9.067 Αχρηοιμοποίητα ὑπόλοιπα ἐκ τῆς πρώτης κατανομῆς 2.492. Δικοιωθεῖσαι ἕδρες: 1 Man ῥαχωρηθεῖσαι ἕδρες Ἱ. Συμφώνως πρὸς τὰς προ- γοίας τοῦ ἄρθρου 42.2 περὶ ἑκλογῆς τῶν μελῶν τῆς Bou Aig, τῶν ᾿Ανγπροσώπων Νό μων 1979 --- 198ἱ, ἐγὼ ὁ Α. Πωπαγαδριὴὰ ἔφορος ἐκλο- γῶν τῆς ἐκλογικῆς περιφέ- ῥείας Αροκωσίας, προδαΐνω στὴν πρώτη κτανομὴ τῶν Βουλευτικῶν εδρῶν, τῆς εἴρη µένης, ἐκλογικῆς περιφέρειας καὶ ἀνακηρύσοω τοὺς ἔπιτυ- χώντας ὑποφηφίους ὣς ἀκο- λούθωςς ΑΚΕΛ: Κωνσταντίνου, Νήνος, Σαδδίδης Γεώργιος καὶ Πέτας Χρῆστος. ΔΗΚΟ: Λαδᾶς Γεώργιος, Μιχαηλίδης Θαλῆς. ΔΗΣΥ: Ἀληρίδης Γλαζ- κος, Μάτσης ᾿Ιωόννης, Ἱερο διοκόνου Λεόντιος. Ἀνσααρίδης Βάσος. ΑΑνδρίας Α. Παπαγαδρὴλ Έφορος ἀκλογῆς, ἐκλογικῆς περιφέρειας Λεὐκὠσίας, 36 Μαΐου |98ἱ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ