ΦΙΠΙΩΙΠΠ/ΒΙΠΙΦΙΡΩΠΙ/ΣΙΠΙΦΙΠΙΦΙΠΡΙΗΡΙΠΙΠΙΗ ‘et fel Vater ewe MUM ΘΡΗΣΝΕΥΤΙΝΗ | ΕΙ ΣΟΛΩΜΟΣ Γλυκόφωνε τραγουδιστή μὲ τ᾽ ἀκριθά σου δῶρα, σοφἀ σ᾽ ἀνάστησ᾽ ὁ Θεὸς στὴν πιὸ κατάλληλη ὥρα χαρούμενος νὰ τραγουδᾶς τὴ λευτεριὰ τοῦ Γένους, Γόχα ποιὸν ὕμνο Λευτεριᾶς νὰ λέ᾽ ἡ ψυχή σου τώρα, σ' ὄμορφους κόσμους ἠθικοὺς ἀγγελικὰ πλασμένους. Ας ψάλη ἡ λύρα τὸ γλυκὸ σκοπὸ τῆς ἔμπνευσής σου κι ἂς κατεθοῦν σὲ σύννεφο µυρόλουστο οἱ ἀγγέλοι τὴ µεγαλόπνευστην ὡδὴ μαζὺ μ ἐσὲ ν᾿ ἀρχίσουν. Kv ἐσύ, Ποιητή, κράτα καθως ἡ θεία πνοὴ τὸ θέλει ἀνοιχτὰ πάντα κι ἄγρυπνα τὰ µάτια τῆς ψυχῆς σου. Ἱραγούδια µεγαλόφωνα σἀὰν Πίνδαρος ἀρχίνα, πλέξε στεφάνια ἁμάραντα μὲ στίχους καὶ μὲ κρίνα. ᾽Αηδόνι καὶ τῆς Ηίστης μας καὶ τῆς Ελευθερίας, τὰ μύρια πνεύµατα ποὺ ἀκοῦν ϐθ᾽ ἀνασκιρτοῦν κι [ἐκεῖνα στὴν πόλη τὴν ὁλόχρυση τῆς Παντοδυναμµίας. ᾿Ανάκουστος κελαϊδισμὸς τὰ στήθια σου ταράζει. »ὰν ποιό σκοπὸ νειρεύεσαι καθὼς γλυκοχαράζει Ἔέρω ἔχεις πόθο ἀκοίμητο, κι᾿ ὁ πόνος σου κρυφός. Μὰ σήκω τώρα νὰ χαρῆς πῶς, µέσ᾽ στὸ οὐράνιο φῶς τῆς Λευτεριᾶς, ὁ ἑλληνικὸς ξανὰ οὐρανὸς γιορτάζει. Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ ARR ARs Bai es ie fel ο πα] emanate oe! {[ REPO eee Were eee Ae ee, PRAVMMMMANIPRONPR RRR