Ὁ. ἀνδριὰς τοῦ ᾿Εθνομάρτυρος Μακαρίου Β΄ τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ὁποίου ἐγένοντο τὴν 31 παρελ. ᾿Οκτωθρίου,