Back

Στοπ εταίρων στο Υπουργείο Εργασίας

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ {25.2 ΕΚ. ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Στοπ εταίρων στο Υπουργείο Εργασίας: ΔΙΑΦΩΝΙΑ όλων των κοινωνι- κών εταίρων µε την πρόνοια τροποποιητικού νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας -για να καταστεί δυνατή η µεταφορά {25.2 εκατομμυρίων από το λογα- ριασµό συμπληρωματικών παροχών του Ταμείου Κοινω- νικών Ασφαλίσεων προς το λογαριασμό του Ταμείου Ανεργίας, ώστε να καλυφθεί ισόποσο έλλειμμα που δηµι- οὐργήθηκε- διαπιστώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επι- τροπής Εργασίας. Ἡ πρόεδρος της Επιτροπής Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σε δήλωσή της µετά την ολοκλή- ρῶση της συζήτησης στην Επιτροπή, είπε ότι τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδό- τες διαφωνούν µε τη ρύθμι- ση, η οποία προτείνεται µε το νομοσχέδιο. Τόνισε ότι, µε βάση τις πρόνοιες της υφιστά- µενης νομοθεσίας, τα ελλείµ- µατα καλύπτονται είτε από το πάγιο ταμείο του κράτους είτε από αύξηση της εισφοράς προς το Ταμείο Ανεργίας. Ανέφερε, επίσης, ότι οἱ κοι- νοβουλευτικές οµάδες που εκπροσωπούνται στην Επιτρο- πή Εργασίας ανέλαβαν να συζητήσουν το θέµα και µετά τις τοποθετήσεις των κοινο- βουλευτικών οµάδων θα δια- Φανεί και οτρόπος µε τον οποίο θα τύχει περαιτέρω χει- ρισμού το νομοσχέδιο.