Στις 19 Δεκεμβρίου, στη Ζυρίχη, όπου θα διεξα- χθεί το 15ο Γκαλά της ΕΤΕΑ, θα ανακοινώσει η Διεθνής Ομοσπονδία τον κορυφαίο ποδοσφαιρι- στή τής χρονιάς στον κόσµο. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι οµοσπονδιακοί προπονητές και οι αρχη- γοίτων εθνικών οµάδων όλου του κόσμου. Από την αρχική λίστα των υποψηφίων, η ΕΙΕΑ, τέλη Νοεμβρίου µε αρχές Δεκεμβρίου, θα ανακοι- νώσει τους τρεις πρώ- τους, ένας εκ των οποί- ων στις 19 Δεκεμβρίου θα αναδειχθεί κορυφαίος της χρονιάς. Τον τίτλο για το 2008 είχε κερδίσει ο Ροναλντίνιο της Μπαρ- τσελόνα.