Γνωστοποιήθηκαν και επίσηµα από τη ΦΙΦΑ τα γκρουπ δυναμικότητας των οµάδων που θα αγω- νιστούν στα µπαράς της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Στην κλήρωση που θα γίνει σήµερα στη Δοζάνη, παρουσία του Ζεπ Μπλά- τερ, Τσεχία, Ισπανία και Τουρκία θα βρεθούν στον όμιλο των ισχυρών, ενώ Σλοβακία, Ελβετία, Νορβηγία σε αυτόν των αδυνάτων. Ο διαχωρι- σµός έγινε µε βάση τη θέση που καταλαµβά- νουν τα συγκροτήματα στην κατάταξη της Παγκόσμιας Οµοσπον- Siac. Οι τρεις «ισχυρού», εκτός του ότι αποφεύ- γουν µια μεταξύ τους κλήρωση, έχουν το πλεο- νέκτηµα της ρεβάνς στην έδρα τους.