Καλημέρα σας, Βὶ Μπορεί να µην ήταν ασφυκτικά γεμάτο από κόσµο, την Τετάρτη, το Στάδιο «Καραϊσκάκη», ήταν όµως υπερπλήρες από την αγάπη και την εκτίµηση, όσων παραβρέθηκαν, για την Εθνική ποδο- σφαιρική ομάδα της Ελλάδας. Ἡ οποία έχασε τελικά το στοίχηµα για την πρό- κριση στην τελική φάση του παγκοσµί{- οὐ κυπέλλου, κέρδισε, όµως, όσα δεν είχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Πιστούς οπαδούς, εκτίµηση, αναγνώρι- ση, εμπιστοσύνη... Όσα δηλαδή δεν πρόκειται να κερδίσει η δική µας εθνι- κή ομάδα στις επόμενες δεκαετίες! Καλημέρα σας... ΕΙ Η σχέση µιας Εθνικής ομάδας µετον κόσµο έχει, τελικά, αμφίδρομη πορεία... Β Η καλή προσπάθεια και οι επιτυχίες της ομάδας προκαλούν την ευφορία του κόσμου και τον φέρνουν κοντά... Β Η αδιαφορία και οι αποτυχίες τον απομακρύνουν... Β Η Εθνική Ελλάδας δεν έφτασε στην επι- τυχία, στην πορεία για το Μουντιάλ... Β Είχε προηγηθεί όµως η πορεία στην Πορτογαλία, η οποία άφησε πολλά αποθέµατα αγάπης να αρκούν και για τις πικρές στιγμές... Β! Η δική µας Εθνική δεν είχε να δώσει ούτε επιτυχίες ούτε και καλές προσπά- θείες... Β! Τόσες και τέτοιες τουλάχιστον, ώστε να ενεργοποιήσουν το Φιλότιμοτων πολλών και να τους κρατήσουν κοντά της... Β! Με άστατη αγωνιστική συμπεριφορά δεν μπόρεσε να πείσει τις πλατειές μάζες... Bi Kat To χειρότερο, οι χειρισμοί, που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτε- ρᾳ, άφησαν πίσω τους αμφισβητή- σεις και αμφιβολίες... Β! Και δεν αναφερόμαστε µόνο στην πρό- σφατη εποχή... Β Θυμµίζουμε και τα όσα είχαν γίνει στην εποχή Βούκοτιτς... Β! Όταν λοιπόν θα κάνουµε τον απολογι- σµό µας, ας λάβουμε υπόψη και τούτη τη ζημιά... Β Και για την οποία ασφαλώς δεν ευθύνονται οι διεθνείς και ο προπο- νητής...