Back

Πήρε £5.000 για φόνο

Πήρε ΕΞ 008 για φόνο καταζητεῄαι Βρετανός που διέφυγε στο εξωτερικό Ύποπτοι τσακώθπκαν μεταξύ τους, για το ποσό της αμοιβής τους στη δολοφονία συνταξιούχου καθηγητή ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ι Φάκελοι παλαιότερων δολοφονιών βγαίνουν από το αρχείο και ξανα- O νοίγουν στην Αστυνομική Διεύθυν- ση Δεμεσού. Τα στοιχεία και τεκμήρια που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση δύο πρό- σφατων δολοφονιών, οδηγούν τους ανακρι- τές στα παλαιότερα εγκλήματα, κάποια από τα οποία φαίνεται να έγιναν από πληρωμέ- νους εκτελεστές. Η διαπίστωση των ανακρι- τών είναι ότι, κάθε νέο έγκλημα, έχει τις ρίζες του σε κάποιο παλαιότερο και το ελατή- ριο είναι η εκδίκηση και η προσπάθεια επι- κράτησης στο χώρο ύποπτων δραστηριοτή- των. Ἓθες, η Αστυνομία, οδήγησε άλλους τρεις υπόπτους στο δικαστήριο, ενώ κάνει λόγο για Βρετανό πληρωμένο εκτελεστή, ο οποίος καταζητείται. Ο Βρετανός, σύµφωνα µε τον ανακριτή, εισέπραξε το ποσό των πέντε Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Οδήγπσε άλλους τρεις υπόππους στο δικαστήριο χιλιάδων λιρών και δολοφόνησε το συνταξι- ούχο καθηγητή μαθηματικών Θεοδόση Τρη- γορίου, το Σεπτέμβριο του 2οο4. Ἡ δολοφο- γία, τότε, αποδόθηκε σε οικονομικές διαφο- ρές. Πέραν της δολοφονίας του καθηγητή, εναντίον των τριών υπόπτων εξετάζεται και η συµµετοχή τους στις δολοφονίες του Παύ- λου Χατζηκώστα στις 27 Σεπτεµβρίου του 2003 και του Αιγύπτιου Μιλάτ Κάλτας στις 9 περασμένου Ιουλίου. Όι τρεις συλληφθέντες -ηλικίας 33, 35 και 45 χρονών- οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Εναντίον του ενός εξετάζεται και η συµµετο- χή του σε άλλες δύο δολοφονίες, που δια- πράχθηκαν πρόσφατα στη Δεμεσό - του Πόλυ Ποταµίτη, πρωταθλητή πυγμαχίας, και του Ε.Π.Υ. Πανίκου Προδρόμου. Πανομοιότυπος τρόπος ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στον τρόπο ὁράσπς των εγκληµατικών στοιχείων σε κάποιες απὀτις δολοφονίες, φαίνεται να ήταν πανοµοιότυ- πος, αφού οἱ εκτελεστές ἔδρασαν µε μµεγά- An ψυχραιμία, ακόµα και σε πολυσύχνα- στους ὄρόμους, µε μεγάλη κίνπση τη στιγµή της δολοφονίας. Οἱ δικηγόροι των υπόπτων χαρακτήρισαν αβάσιµο το αἴτημα της Αστυνομίας για ἔκδο- σπ διατάγματος κράτησης. Ο δικηγόρος του 33xpovou cine On «εἶναι αλλότριες» οἱ προ- θέσειςτης Αστυνομίας και χαρακτήρισε «εκδικητικῆ» τη στᾶση της ἕἔναντι του πελάτη του, επειδή -ὅπως εἴπε- δεν πέτυχε να εκδώ- σει και τρῖτο διάταγμα κράτησής του για ἄλλες δολοφονίες. Ο υπαστυνόµος Κλείτος Ερὠτοκρίτου, που παρουσίασε του υπόπτους, είπε στο δικαστήριο ότι εξασφαλίστηκε προφορική μαρτυρία ατόμου, που είναι Φίλος του κατα- ζητούμενου Βρετανού, σύμφωνα µε την οποία ο καταζητούµενος τού εκμυστηρεύθη- κε ότι µαζί µε τον έναν ύποπτο, και συγκε- κριµένα τον 3Ἄχρονο, διέπραξαν τη δολοφο- νία του Γρηγορίου. Εκτελεστής ήταν ο Βρε- τανός, οδηγός του αυτοκινήτου που διέφυ- γαν ο 3λχρονος, ενώ σε κάποιο στάδιο τούς βοήθησε και ο 4σχρονος. Ο ανακριτής είπε ακόµα ότι ο Βρετανός εισέπραξε το ποσό των πέντε χιλιάδων λιρών για τῃ δολοφονία, ενώ, όταν πληροφορήθη- κε ότι ο τρίτος συνεργός στο έγκλημα εισέ- πραξε περισσότερα από αυτόν, υπήρξε προ- στριβή μεταξύ των δύο. Αναφερόμενος στις δολοφονίες του Αιγυπτίου Μιλάτ Κάλτας, που πυροβολήθηκε σχεδόν εξ επαφής µε πιστόλι, και του Παύλου Χατζηκώστα, ο ανα- κριτής είπε ότι διαπράχθηκαν από τον 33χρο- νο και τον δχρονο. Πρόσθεσε δε ότι κάποιες μαρτυρίες, απὀ τις σκηνές των δολοφονιών, συνάδουν µε τα χαρακτηριστικά όλων των υπόπτων.