Back

Το ενεργειακό

ΓΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ] Το ενεργειακό ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ πέντε σημείων για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τακτική εβδοµαδι- αία συνεδρίασή της τον περασμένο µήνα. Με εισή- ynon του αρµόδιου για την Ενέργεια Ευρωπαίου Επιτρόπου Άντρις Πίµπαλγκς, τα µέτρα που προτεί- νει π Επιτροπή επικεντρώνονται στον περιορισμό της ζήτησης της ενέργειας, την avEnon της χρήσπς εναλλακτικών πηγών ενέργειας µε σεβασμό στο περιβάλλον. Και αυτό ώστε να υπάρξει σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά και ενίσχυση της διαφάνειας και τῶν πιο αξιόπιστων προβλέψε- ων γιατις εξελίξεις στις αγο- ρές πετρελαίου. Προτείνεται ακόµη η ενί- σχυσῃ της προσφοράς πετρε- λαίου, φυσικού αερίου και των δυνατοτήτων διύλισης, ενώ τονίζεται Π ανάγκη γι’ αποτελε- σµατική απάντηση σεπεριπτώ- ΤΗΣ ΧΡΥΣΩΣ σεις εκτάκτων αναγκώνσεόπι ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ αφοράτα αποθέµαταπετρε σσ λαίου. Όπως προνοεί ῃ κοινοτική νοµοθεσία, τα κρά- τη-μέλη οφείλουν να διατηρούν αποθέµατα για 9ο συνολικά ηµέρες. Τον Ιούνιο π Κομισιόν υιοθέτησε Πράσινη Βίβλο για την αποτελεσματικότητα στη χρή- σης ενέργειας. Μέσα στο 2οο6 αναμένεται π παρου- σίαση Σχεδίου Δράσης µε στόχο την εξοικονόµπση ενέργειας. Η ενέργεια θεωρείται σήµερα µια δεδοµένῃ κατάσταση. Παρόλα αυτά οι πλείστες ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται πλήρως από αυτή γιατις µετα- φορές, τη θέρμανση των σπιτιών τον χειμώνα, τον κλιματισμό το καλοκαίρι και την κίνπσπ των εργοστασίων, καθώς και τῃ λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καιτων γραφείων. Οι εἰδικοί επί ενεργειακών θεμάτων κρίνουν ότι πολλές από τις πηγές ενέργειας είναι ξεπερα- σµένες, Αφού π χρήση της ενέργειας αποτελεί µιαν από τις μεγαλύτερες πηγές ρύπανσης, Π ανά- γκη για βιώσιμη ανάπτυξη ὅπλαδή λιγότερη και ευφυέστερη χρήση ορυκτών καυσίμων και προώ- θηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ὑπερτονί- ζεται όλο και περισσότερο. Περίπου Βοῦοτης ενέργειας που καταναλώνουν οι χώρες της Ε.Ε. στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα - το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο καιτον άνθρακα. Η Κύπρος είναι µια ευρωπαϊκή χώρα πλήρως εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενταθεί ο στενός διάλογος επί ενεργεια- κών θεµάτων που άρχισε µε τις χώρες της περιο- χής και π συνεργασία µε εμπορικούς εταίρους στον τοµέα της ενέργειας. Μια συνεργασία Π οποία να περιλαμβόνει επενδύσεις και µεταφορά τεχνογνω- σίας στον τοµέα της ενέργειας και υλοποίηση της συνεργασίας για την ελεύθερη ροή φυσικού αερί- ου, πετρελαίου και πλεκτρικής ενέργειας. Το ενεργειακό ζήτημα δεν είναι απλό ούτε µπο- ρεί να χρησιµοποιπθεί για ὅπμόσια κατανάλωση. Εξελίσσεται σ’ ένα από τα σοβαρότερα προβλήμα- τα της Κύπρου και εάν δεν συζητηθεί έγκαιρα σε όλες του τις διαστάσεις θ᾽ αποτελέσει µια µελλοντι- κή γάγγραινα για την οικονομία καιτῃν κοινωνία.