Back

«Δεν υπάρχουν κερδισμένα παιχνίδια»

ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΕΔ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΑΠΕΠ «ΛΕΝ υπίρχουν κερδισµένα παιχνίδια» του ΠΟΛΥΡΙΟΥ ΛΛΕΞΑΝΛΡΟΥ άθος, συνοχή και αυτοσυγκέ- ντρωσῃ σε όλο το 9Όλεπτο ζητά από τους ποδοσφαιριστές του ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ Μάριος Κωνσταντίνου, ενώ πολλά στηρίζει και στη βοήθεια του κό- σµου σε κάθε αγώνα. Στη χθεσινή συνέ- ντευξῃ Τύπου (πλέον καθιερώνεται για κάθε Πέμπτη στις 12.00 το μεσημέρι) ο τεχνικός των «γαλαζοκπρινῶν» ὁήλωσε απόλυτα ευ- χαριστηµένος από την προσπάθεια των πο- ὁοσφαιριστών του στον προηγούμενο αγώνα µε τη Νέα Σαλαμίνα. «ΕΠ νίκη ήταν δίκαιη και το ευχάριστο εἶναι το γεγονός ότι αυτή συ- νοδεύτηκε µε καλή εµφάνισπ. Οι ποδοσφαι- [1A XPYEH MIXAHA : « Ἠπολογίζεται ότι θᾳ είναι έτοιμος στον αγώνα µε το Νιγενή ριστές µου έδειξαν µεγάλο πάθος για την κατάκτηση των τριών βαθμών, ήταν συγκε- ντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ η ομάδα είκε συνοχή σε όλες τις γραµ- µές. Αυτά είναι τα στοιχεία που χρειαζόµα- OTE ως ομάδα που έχει θέσει ψηλούς στό- xouc. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη µεγάλη βοήθεια που είχαµε από τον κόσµο του ΑΠΟΕΛ. Αυτά τα στοιχεία χρειαζόμαστε και στον αγώνα της Κυριακής µε αντίπαλο την ΑΠΕΠ». Δεν είναι εύκολο Οκ. Κωνσταντίνου ανεξαρτήτως της βαθµο- λογικής θέσης της ομάδας της Πιτσιλιάς υπολογίζει πολύ τον προσεχή αντίπαλο της ομάδας του: «Τέτοια παιχνίδια χρειάζονται µεγάλη προσοχή, σοβαρότητα και πάθος για να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθ- μούς της νίκης. Φαινομενικά µπορεί να φα- ντάζει εύκολο το παιχνίδι, όµως µέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που Χρειάζεται πολλή προσοχή για να µην εξελιχθεί σε πα- γίδα. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, σοβα- ρότητα, συνοχή και το πάθος της νίκης. Πριν από τα ευρωπαϊκά µας παιχνίδια έλεγα ότι χαμένα παιχνίδια ὅεν υπάρχουν πριν να λήξει ο αγώνας. Στην προκειμένη περίπτω- ση όµως λέω ότι κερδισµένα παιχνίδια πριν από το τελικό σφύριγμα του διαιτητή δεν υπάρχουν. Π’ αυτό και πάντοτε ο κόσµας πρέπει να στέκεται δίπλα στην ομάδα ανε- ξαρτήτως ονόματος». 0 προπονητής Ι. Κωνσταντίνου τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή και σοβαρύτητα το παιχγίδι µε την ΛΠΕΠ. Και... επίσηµα τέρµα οι δηλώσεις παικτών Στη συνέντευξη Τύπου «παρών» ήταν και ο αντιπρόε- ὄρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Βάσσος Ηλιάδης, ο οποίος τόνισε [κάτι που είναι γνωστό) ότι οι ὅπλώσεις των πο- δοσφαιριστών προς τα ΜΙΊΕ έχουν απαγορευτεί από τη dioiknon. Ερωτπθείς για το λόγο που απαγορεύτηκαν, δεν θέλησε να επεκταθεί στο θέµα, λέγοντας χαρακτη- ριστικά ότι πρόκεπαι καθαρά για εσωτερικό θέµα της εταιρείας. Πάντως, τόνισε ότι για να μπορούν να µιλή- σουν οἱ παίκτες στα ΜΜΙΕ, πρέπει πρώτα να εξασφαλί- σουν άδεια από tn διοίκπσπ. Όσον αφορά στα εισπήρια και εάν η διοίκηση ὅπλώνει ικανοποιηµένπ από την προ- σέλευση του κόσµου, είπε ότι στα τρία εντός έδρας παι- χνίδια έχουν κοπεί περίπου 24,000. «Μπορεί να αναµέ- ναµε περισσότερα», είπε, «όµως όπως Βλέπουμε φέτος π προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα είναι μειωμένη και αφορά όλες τις οµάδες». Τέλος, όσον αφορά στη σηµερινή σύσκεψπ των αξπτά» για το διαμοιρασµό του δανείου, είπε ότι ο ΑΠΟΕΗ έχει συγκεκριμένη πρύταση και θα την καταθέσει εκεί. «Ἡ Εθνική δυσκόλεψε την προετοιμασία µας) Ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ τόνισε ότι π κλήση των ὅιε- θνών δυσκόλεψε αφάνταστα την προετοιμασία της ομάδας, όµως, όπως είπε: «Ώς ΑΠΟΕΛ θέλουµε πά- ντα να στηρίζουμε τις εθνικές µας οµάδες και αυτό κάνουμε. Αύριο (σημ. σήµερα) θα ενσωματωθούν οι διεθνείς µε την υπόλοππῃ ομάδα. Έχουμε τρεις πµέ- ρες μπροστά µας για να δουλέψουμε για τον αγώνα pe tv AMEN». Εκτός πλάνων όπως είναι γνωστό τέθηκαν οἱ Χρύ- σης Μιχαήλ, Μπαρτολοµέι Τζαμπρός, ενώ εδώ και αρκετό καιρό παροπλισμένος εἶναι και ο Μαρίνος Σα- τσιάς. Αναφορικά µε το Χρύση Μιχαήλ, ο κ. Κώνστα- ντίνου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα βρίσκεται om διάθεσή του στο µεθεπόμενο αγώνα µε το Aryevn. Καμία ανησυχία ὅεν υπάρχει στην περίπτωση του Σταύρου Γεωργίου, που από την Τετάρτη μπήκε σε κα- νονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Ο Πολ Οκόν άρχισε και αυτός επιφυλακτικά, όμως, προπονήσεις από την Τετάρτη και η συμμετοχή του στον αγώνα τις Κυρια- κής θα εξαρτηθεί τις επόμενες ηµέρες.