Συχνές Ερωτήσεις

Copyrighted material - Πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την νομοθεσία, τα πνευματικά έργα διέπονται απο νομοθεσία που προστατεύει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Για το σκοπό αυτό διατίθεται ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο pressarchive.cy σε εφημερίδες και περιεχόμενο με ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των 70 χρόνων.

Πιο πρόσφατες ψηφιακές συλλογές είναι διαθέσιμες μόνο από τερματικά των Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν στις διάφορες επαρχίες.

Αναζήτηση

Ο μηχανισμός αναζήτησης βασίζεται στο λογισμικό Solr. Ως εκ τούτου μπορεί να υποστηρίξει στο πεδίο αναζήτησης και πιο σύνθετες φράσεις όπως:

Τύπος - Αναζητά τη λέξη Τύπος και το ελάχιστο δυνατό προσδιοριστικό πρόθεμα (stem), π.χ. Τυπ μέσα στο κείμενο. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται *, π.χ. Τυπ*

Αρχείο AND Τύπου - Αναζητά τις λέξεις Αρχείο και Τύπου εφόσον υπάρχουν και οι δύο

Αρχείο OR Τύπου - Αναζητά τη λέξη Αρχείο ή τη λέξη Τύπου

"Αρχείο Τύπου" - Αναζητά ακριβώς τη φράση εντός των ""

"Αρχείο Τύπου"~4 - Αναζητά τις λέξεις Αρχείο και Τύπου σε απόσταση μέχρι 4 λέξεις.

Αρχείο AND (Τύπου OR Κρατικό) - Αναζητά τις λέξεις και επιστρέφει αποτελέσματα εφόσον υπάρχει η λέξη Αρχείο ή μια εκ των λέξεων Τύπου, Κρατικό.

Τα πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γενική/σύνθετη αναζήτηση καθώς και στο πεδίο αναζήτησης κάτω από την εμφάνιση της εφημερίδας. Ωστόσο να σημειωθεί ότι στη γενική αναζήτηση εντοπίζει αποτελέσματα σε όλο το εύρος των σελίδων εντός φύλλου εφημερίδας, ενώ κάτω από την εμφάνιση της εφημερίδας η αναζήτηση εκτελείται σε επίπεδο σελίδας.

Οι όροι αναζήτησης ΔΕΝ επηρεάζονται από πεζά/ κεφαλαία.

Να σημειωθεί ότι η ακρίβεια της αναζήτησης βασίζεται στα αποτελέσματα του OCR. 

Παραδείγματα Αναζήτησης

Αν κάποιος επιθυμεί να αναζητήσει ένα συγκεκριμμένο φύλο εφημερίδας, π.χ. Ελευθερία, 1940-10-29, μπορεί να το πράξει με δύο τρόπους:

  • Από την αρχική σελίδα, Αναζήτηση ανά Μήνα να επιλέξει έτος και μήνα. Στη συνέχεια να φιλτράρει τα αποτελέσματα, επιλέγοντας στα αριστερά "Αποτελεί μέρος του"
  • Στη σύνθετη αναζήτηση, στο πεδίο "Αποτελεί μέρος του" να επιλέξει "Τίτλος" γράψει τον τίτλο της εφημερίδας και την ημερομηνία σε μορφή   ISO, π.χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 1940-10-29

Αν κάποιος επιθυμεί να κάνει μια σύνθετη αναζήτηση και γράψει στην εξωτερική αναζήτηση "Κύπρος AND Οικονομία" θα παρατηρήσει οτι στην εσωτερική αναζήτηση οι όροι εμφανίζονται όλοι στο κουτί αναζήτησης. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η εξωτερική αναζήτηση εκτελείται στο επίπεδο της εφημερίδας, ενώ η εσωτερική αναζήτηση στο επίπεδο της σελίδας. Αν δηλαδή υπάρχουν οι όροι  στην ίδια εφημερίδα, αλλά σε διαφορετική σελίδα, η πρώτη αναζήτηση θα φέρει αποτέλεσμα, η δεύτερη (εσωτερική) δεν θα το δείξει. Αυτό δεν είναι κακό. Αντίθετα επιτρέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης ερωτημάτων τόσο στο επίπεδο της εφημερίδας, όσο και στο επίπεδο της σελίδας μετέπειτα. Για τις περιπτώσεις αναζήτησης όπου θέλετε οι όροι να βρίσκονται κοντά (10 λέξεις απόσταση), μπορείτε να γράψετε "Κύπρος Οικονομία"~10.

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων - OCR

Ο χρήστης μπορεί να βρει τα αποτελέσματα της οπτικής αναγνώρισης του κειμένου, ενεργοποιώντας τη σχετική επιλογή πάνω δεξιά κατά την εμφάνιση ενός άρθρου.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τρόπο ψηφιοποιήσης του τεκμηρίου, τη γλώσσα, την τυπογραφία, την κατάσταση του υλικού  και άλλες παραμέτρους. Σε σύγχρονες εφημερίδες και πρόσφατες παρτίδες ψηφιοποίησης η ποιότητα ξεπερνά το 90%.

Ημερομηνίες έκδοσης - Διαθέσιμες Ημερομηνίες

Προσπάθεια του Κυπριακού Αρχείου Τύπου και του προσωπικού του Γ.Τ.Π. είναι να δίνει όσο το δυνατόν τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό για κάθε συλλογή/ τίτλο εφημερίδας χρησιμοποιούνται 3 τύποι ημερομηνίας (με πρότυπο ISO, για να είναι  μηχαναγνώσιμες κι από άλλα συστήματα):

Ημερομηνία έκδοσης: σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει το φυσικό τεκμήριο, βασίζεται σε σχετική βιβλιογραφία, άλλες πηγές ή εκτιμήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες έκδοσης (π.χ. το πρώτο φύλλο κάποιας εφημερίδας που δεν υπάρχει στις συλλογές), ας επικοινωνήσει με το Αρχείο Κυπριακού Τύπου.

Διαθέσιμη περίοδος: Είναι η περίοδος που διαθέτει το Κυπριακό αρχείο τύπου σε φυσική μορφή (χαρτί ), μικροφίλμ, ψηφιακά αντίγραφα κ.α. Ενδέχεται να υπάρχουν ελλείψεις φύλλων ή περιόδων.

Ψηφιοποιημένη περίοδος: Είναι η περίοδος που έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμη μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα pressarchive.cy