Back

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

_KPIZEIZ KAI EXOAIA ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ Τους παλιοὺς καλούς καιροὺς προσπάθησε να αναβιώσει η µμαθητιώσα νεολαία του τόπου µας κατά τη θλιβερή μέρα (επέτειο) της ανακήρυξης του ψευδο- κράτους του Ντενκτάς. Απόὸ κοινού τα μαθητικά συμ- βούλια των Σχολείων αποφάσισαν να διατρανώσουν οι μαθητὲς µας µε οργανωμὲνες διαδηλώσεις τη δια- μαρτυρἱα τους κατά του ψευδοκράτους και των τοῦρ- κὠν κατακτητών. Και ξεκίνησαν καλά. Ομως σε κάποιο σηµεΐοτης εκδἠλωσήςτους στα- µάτησαν γιατί διαφώνησαν. Πάνω απὀ το σκοπὀ της εκδήλωσης και τελικά πάνω απὀ την ιδὲα της Πατρὶ- δας μπήκαν --- βέβαια εἶχαν απὀ προηγουμένως προ: σχεδιασθεί φαίνεται --- κομματικὲς επιδιώξεις. Me ovve- πειατο διχασμό και τα λυπηρά - γνωστά ἕκτροπα. Και αντὶ να καμαρώσουμε την αγὠνιστικότητα των νξων µας ενάντια στο κακό που πλήττει την Πατρίδα µας, εισπράξαµε την απογοήτευση και την πικρἰατης Φιλο- νεικίας τους. Πήραμε όμως, δεν ἕξρομε αν το πήραν και οι ηθικοί αυτουργοί του ανοσιουργήἠµατος, κι ἕνα µάθη- μα: Πως «πολλῶ κάρρονεο απὀ µας στους διχασμοὺς θα αναδειχθούν οἱ νξοι µας, αν εμείς συνεχίσοµε να τους χειραγωγούµε στο κατάντηµα της διχὀνοιἁς µας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑΙ Μετην ευκαιρίατης Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού ἔγιναν και στον τόπο µας εκδηλώσεις. Και στα σχολεἰα αλλά και σε ἆλλες οργα- νωμένες συγκεντρώσεις ειπὠώθηκαν πολλά. Από τις ομιλίες επισήμων, συγκλονιστικἀ, αν όχι µακάβρια στοιχεία, ἠρθαν στο φως. 300 εκ. παιδιά ζουν σεσυνθἠκες εξαθλίωσης. 100 εκ. παιδιά κάἀτωτων 5δετὠν µαστίζονται απὀ υποσιτισμό. Πάνω απὀ 250 χιλ. παιδιά κάθε χρὀνο τυφλώνονται απὀ ἔλλειψη βιταμί- νης Α. 50 εκ. παιδιά απειλούνται µε ασθἔνειες απὀ ἕλ- λειψη νερού. 2 χιλ.παιδιἀπεθαίνουν κάθε ὦρα. 170 εκ. παιδιά στον κόσµο εἶναι, παρά τη θἐλησή τους ἡ εν αγνοίατους, αναμεμιγμῖνα στην πορνεία. Κα σε µας εδώ στην Κύπρο 63 χιλ. παιδιά κάτω των 16 ετών ξερριζὠώθηκαν απὀ τους Τούρκους. Πάνω από 1000 παιδιά ορφάνεψεο πόλεμος και ἆλλα αναμἒ- νουν τον αγνοούμενο πατέρατους. Και τα πιο πάνω όσο κι αν συγκλονἰίζουν υπἁρ- χουν και κάποιοι άλλοι αριθμοί που εἶναι εξίσου Hh Φφοβερότερο συγκλονιστικοἱ και που δύσκολα κανείς τους ταξιθετεί: Πόσα παιδιά, ὀχι στις χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά, στις «πολιτισμέἔνες) χώρες και βιώνουν καθηµε- ρινἁ το δράµατης διαλυμένης οικογἐνειάςτους Πόσα παιδιά σ᾿ αυτή τούτη την Αμερική περιφἔρονται στις στάσεις τών σιδηροδρόμων και των λεωφορείων και εκλιπαρούν τοὺς περαστικούς να τα κἁμουν παιδιά τους Πόσα παιδιά σαπἰίζουν κάτω από την επἠρειατων ναρκωτικών Πόσα παιδιά δηλητηριάζονται απὀ το όπιο των πάσης φύσης πορνοπεριοδικὠν και πορνο- ταινιών Εἶναι Φρικτή η εἴδηση κι όμως αληθινή: Το 70Χ.των γυναικώντου υποκόσµου κάποιας «πολιτισμὲ- vn χώρας της Ευρώπης οµολόγησαν πως ο πρώτος πουτις ὦφθησε στην αµαρτίαήταν οπατέραςτους, όταν αυτὲς ἦταν ανήλικες! Κι ακόµη. Πόσα παιδιά καθηµε- ρινἁ σφαγιάζονται µε τις εκτρώσεις σε κλινικὲς ἡ και σε Νοσοκομεία Και ας µην πάμε μακρυά. Στην Ελλά- δα στατιστικὲς ανεβάζουν τον αριθµό των εκτρὠσεων πέραν των 3000 χιλ. ετησίως! Σ᾽ όλο τον κόσμο άραγε πόσος εἶναι ο αριθµός, Τα παιδιά λοιπόν! Ἡι άλλα στοιχεία μπορούσε κάἁ- ποιος να παραθἑσει. Τελικά µετις διακηρύξεις τι βγαί- νει Κάποιοςθαπει, τίποτε. ΚΙ όμως βγαἰνει κάτι πολὺ φοβερό: ΄Οτιη ανθρωπότητα εἰναιτρομακτικά ἔνοχη! Γιατί εν γνώσει της συμβαίνουν όλα αυτά και όχι εν αγνοϊατης. Και επιτελους σταματήσουν οι υποκριτικές διακηρύξεις των «δικαιωμάτων» του παιδιοὺ!