Back

Παίζονται παιγνίδια

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΑΝΙΑ - ΚΟΤ Παίζονται παιγνίδια ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ναστάτωση επικρατεί μεταξύ Α των επηρεαζόµενων ξενοδό- χων της Τουριστικής περιοχής στη Γεροσκήπου, εξαιτίας των ἑρ- γων που διεξάγονται για την ανα- κατασκευή της παραλιακής Λεωφό- ρου Ράνια ΚΟΤ. Η νέα αναστάτωση στους ξενοδόχους, προκλήθηκε µε- τάτις πληροφορίες που έλαβαν από τον γενικό διευθυντή της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, ότι δεν υπάρ- χει συμφωνία και πολύ περισσότε- ρο δέσμευσή τους για ολοκλήρωση του έργου στις 12 του Ιούλη, όπως είχε διαβεβαιώσει τους ξενοδόχους ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. Σύµφωνα µε τον εκπρόσω- πο των επηρεαζόµενων ξενοδόχων, Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο εργολάβος του έργου όχι µόνο δεν έχει συµ- Φφωνήσει µετην κυβέρνηση να Ολο- κληρώσει τις εργασίες µέχρι τον Ιουύ- Alo, αλλά ζήτησε και παράταση µέ- χρι τέλη Οκτωβρίου. Οι πληροφο- ρίες αυτές που έφθασαν στους ξε- νοδόχους από τον γενικό διευθυντή της εταιρείας που κατασκευάζει το έργο τους οδήγησαν στη λήψη από- Φφασης για κλιμάκωση των µέτρων. Οι ξενοδόχοι εκτός από τις επαφές που αποφάσισαν να έχουν µε Βου- λευτές και κυβερνητικούς παράγο- zs A ee ντες έλαβαν απόφαση για την οργά- νωώση από τη Δευτέρα στάσεων ερ- γασίας για ολόκληρη την εβδοµά- δα. Στάση εργασίας είχαν οργανώ- σει και την περασμένη εβδομάδα οἱ ξενοδόχοι της περιοχής, στην οποία έλαβαν µέρος και εκατοντάδες υπάλ- ληλοι των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίοι ανησυχούν για τις θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγµή προειδο- ποιούν τους αρµοδίους ότι η συνέ- χιση των έργων πέρα από τα χρονο- διαγράµµατα θᾳ τους αναγκάσει να προχωρήσουν σε εκατοντάδες απο- λύσεις προσωπικού από τα ξενοδο- χείατους, αφού, όπως υποστηρί- ζουν, οι οργανωτές ταξιδιών συνε- χίζουν να ακυρώνουν συμβόλαια. Στο μεταξύ σύμφωνα µε πληροφο- ρίες του «Πολίτη», κυβερνητικοί πα- ράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο να παίζονται παιχνίδια µε στόχο την εξασφάλιση αποζημιώσεων από το κράτος µέσο της άσκησης πιέσεων για παράταση των εργασιών µέχρι τον Οκτώβριο, ενώ επηρεαζόµενοι ξενοδόχοι δεν αποκλείουν και το εν- δεχόµενο οι καθυστερήσεις που ση- μειώνονται στο έργο να έχουν σχέ- ση και µε ανταγωνιστικά συμφέρο- ντα επιχειρηματιών που ασχολού- νται µε τον τουρισμό και οἱ οποίοι ὁραστηριοποιούνται εντός και εκτός Πάφου.