Back

Επισπεύδεται η παράδοση αγωγών όµβριων υδάτων

ΠΑΦΟΣ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤ ΡΟΦΩΝ Επισπεύδεται η παράδοση αγωγών όµβριων υδάτων Πάφο βρήκετις αρμόδιες δημοτικές και κρατικές Αρχές να προγραµµα- τίζουν τη λήψη µέτρων για την αποτροπή νέων καταστροφών. Παράλληλα συνερ- γεία του Δήμου και των Δημοσίων ἔργων ασχολούνταν µε τον καθαρισμό φραγμέ- νων φρεατίων εντός της Πάφου και τον καθαρισμό δρόμων από τα χώματα και τις πετρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Παρά το γεγονός ότι από την Κυριακή το απόγευμα τα καιρικά φαινόμενα πε- ριορίστηκαν η µανιασμµένη θάλασσα δεν άφησε σε ησυχία τη λιµενική αστυνομία, η οποία όλη την νύχτα περιπολούσε στην παραλιακή περιοχή και το λιμάνι προ- κειµένου να αντιμετωπίσει την πιθανό- τητα τα κύματα να κόψουν τα σχοινιά απο σκάφη ή ακόµη να προκληθούν άλλες ζη- µιές. Ἡ πυροσβεστική υπηρεσία παρέ- µεινε επίσης σε επιφυλακή όµως δεν χρει- ἄστηκε να επέμβει σε καμιά περίπτωση. Τα σηµεία της Πάφου τα οποία πλημμύρισαν και στα οποία προκλήθηκαν ζημιές είναι τα ἴδια που σε κάθε καταιγίδα ή έντονη βροχόπτωση παρουσιάζουν την ίδια εἰ- κόνα. Ο κυκλικός κόμβος στο Παφιακό, ο κυκλοφοριακός κόμβος στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και η συνοικίατου Μουτάλ- λου είναι τα πρώτα σηµεία στα οποία πα- ρουσιάζονται κάθε φορά προβλήµατα. Στην πρόσφατη νεροποντή τα µεγαλύτε- ρα προβλήµατα δημιουργήθηκαν στην παραλιακή περιοχή και ιδιαίτερα στη Λε- ὠφόρο Ποσειδώνος όπου η στάθµη του νερού ξεπερνούσε το µισό µέτρο µε απο- τέλεσµα καταστήματα να πλημμυρίσουν y επόμενη ηµέρα της Θεομηνίας στην και διερχόµενοι οδηγοί αυτοκινήτων να κινδυνεύσουν. Ο Δήμαρχος της Πάφου Φ. Σαρίκας που επισκέφθηκε από την Κυ- ριακή όλα τα σηµεία στα οποία σηµειώ- θηκαν πλημμύρες σε δηλώσεις του στον Πολίτη ανέφερε ότι έχει δώσει οδηγίες στους υπευθύνους του Συμβουλίου Απο- χετεύσεων να κάνουν όλες τις απαραίτη- τες ενέργειες ώστε ορισμένα τμήματα του αποχετευτικού τα οποία έχουν ολοκλη- ρωθεί να παραληφθούν για να τεθούν σε λειτουργία πριν απότις γιορτές. Πρόκει- ται για τμήματα των αγωγών όµβριων υδά- των στην οδό Πριάμου, την- Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου και τη Λεωφόρο Τά- Φφοιτων Βασιλέων. Σύμφωνα µε τον κ. Σαρίκα σε όσα ση- HELA TNS πόλης που παλαιότερα σηµειώ- νονταν πλημμύρες, λειτούργησαν οι αγω- γοίτων όµβριων υδάτων αυτή τη φορά και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Σχετικά µε τα προβλήµατα που δημιουργούνται στην παραλιακή λεωφόρο ο κ. Σαρίκας ανέφε- ρε πως τα δηµόσια έργα σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου έχουν προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών για την κα- τασκευή ενός επιπλέον οχετού για τα όµ- βρια ύδατα. Ριζικά όµως τα προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο θα αντιµετωπι- στούν µε την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στην οποία προβλέπεται να αλ- λάξει και η κλίση του δρόμου. Για τα κλει- στά φρεάτια ο κ. Σαρίκας ανέφερε ότι από την προηγούµενη καταιγίδα που είχε πλή- ξει την Πάφο σε συνεργασία µετην επαρ- χιακή διοίκηση είχαν οριστεί συνεργεία για τον καθαρισµότους. Κώστας Νάνος