Back

Ουρές εκατοντάδων ασθενών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γίνονται όµως και _ Bhyata εκσυγχρονισμού Ουρές εκατοντάδων ασθενών Κομφούζιο και διαπληκτισµοί κάδε πρωί ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ φοδρά παράπονα εκφρά- ζουν οι ασθενείς που επι- σκέπτονται τα εξωτερικά ια- τρεία του νοσοκομείου της Πάφου. Από τα χαράματα εκατοντάδες Gv- θρωποι συνωστίζονται στις θυρί- δες εγγραφής ασθενών, µε απο- τέλεσµα, σε καθημερινή βάση, να παρατηρούνται φαινόμενα δια- πληκτισμών µε τους υπαλλήλους που εργάζονται στο συγκεκριµέ- νο τοµέα. Ο διευθυντής του Νοσοκομείου, Δημήτρης Πογιατζής, σε δηλώσεις του στον «Π» παραδέχθηκε ότι αὐ- τή η κατάσταση διαδραματίζεται σε καθηµερινή βάση στο χώρο των εξωτερικών ιατρείῶν. Ο λόγος που παρατηρείται αυτή η κατάσταση κατά τον κ. Πογιατζή, στις δυρίδες εγγραφής ασδενών είναι γιατί οι ασθενείς από απο- μακρυσμένες περιοχές φθάνουν στο Νοσοκομείο από τα χαράματα για να πάρουν σειρά προτεραιό- τητας, ώστε να προλάβουν τα λε- ωφορεία για να επιστρέψουν στα χωριάτους. Την ίδια στιγµή, πρό- σθεσε, οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται κοντά στην Πά- φο, δεν εισακούουν τις εκκλήσεις που κάνουμε ώστε να έρχονται στα εξωτερικά ιατρεία µετά τις 9.30 το πρωί µε αποτέλεσµα να παρατη- ρείται αυτός ο συνωστισµός κα- θηµερινά. Όσο προσωπικό και να εργαστεί όταν έχουν να αντιµετῷ- πίσουν 650-700 εγγραφές ασθε- νών κάθε πρωί είναι αδύνατο να µην δημιουργηθούν προβλήµατα. Σύμφωνα µε πληροφορίες του «Π» το Νοσοκομείο της Πάφου θα επι- σκεφθεί σήµερα κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας και της Μηχα- νογραφικής Υπηρεσίας, το οποίο µαζί µε τη διοίκηση θα µελετή- σει τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Πρόσφατα στο Νοσοκομείο έχει αρχίσει η διαδικασία μηχανογρά- φησης, µε την οποία πιστεύεται ότι θα καλυτερέψει η κατάσταση, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόµε- νο τοποθέτησης ηλεκτρονικού µη- χανήµατος, ρύθμισης της προτε- ραιότητας των ασθενών. Στο Νοσοκομείο σύμφῶνα µε τον κ. Πογιατζή, σημειώνονται βήµα- τα προόδου, αφού η στελέχωσή του σε ιατρικό προσωπικό πρὀ- χωράει --- ήδη το τµήµα Πρώτων Βοηθειών έχει στελεχωθεί µε δυο ακόµη γιατρούς, ενώ σύντομα ανα- µένεται και η πλήρωση τῶν 6 κε- νών θέσεων που υπάρχουν σε νο- σηλευτικό προσωπικό. Εντός του Φεβρουαρίου θα αρχίσει να λει- τουργεί και το αυτόματο τηλεφώ- γικό κέντρο, το οποίο πρόσφατα αγοράστηκε. Στον εξοπλισμό του Νοσοκοµεί- ου την τελευταία περίοδο προ- στέθηκε και ο θάλαμος αποσυ- πίεσης, ενώ στις 14 Φεβρουαρίου τέσσερις νοσηλευτές και ένας για- τρός θα αποσταλούν στη Λάρνα- κα για να εκπαιδευτούν στη λει- τουργία της µονάδας αποσυµπίε- σης.