Back

Οι τουρµπίνες για έναν

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ εγάλες διαστάσεις προσλαμ- M βάνει η υπόθεση κλοπής νε- ρού στο Δήμο Πέγειας, µετά από καταγγελίες του Αντιδηµάρχου Καραγιαννίδη και του δημοτικού συµ- βούλου Ανδρέα Σταυρή. Όπως δια- πίστωσε την Πέμπτη ο Αντιδήμαρχος της Πέγειας, ενώ το προηγούμενο τριήµερο οι Πεγειώτες δεν είχαν στα- γόνα πόσιμου νερού στις βρύσεςτους, η αντλία µιας πηγής εργαζόταν αστα- µάτητα, αλλά το νερό πήγαινε σε ένα ντεπόζιτο από το οποίο υδροδοτεί- ται συγκεκριµένο υποστατικό. Αυτό συνέβαινε γιατί κάποιοι, χω- ρίς ενηµέρωση του δημοτικού συµ- βουλίου, είχαν φροντίσει να γυρί- σουν ένα διακόπτη του δικτύου, ώστε το νερό να µην φθάνει στους δηµότες αλλά να κατευθύνεται στο ντεπόσιτο ιδιώτη χωρίς µάλιστα να υπάρχει υδροµετρητής. Όπως καταγγέλλει στον Πολίτη ο πρώην αντιδήμαρχος και µέλος του σημερινού δημοτικού συμβουλίου Πέγειας Ανδρέας Σταυ- ΚΛΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΓΕΙΑ ρή, πρίν λίγο καιρό ο δημοτικός γραμματέας ενημέρωσε ψευδώς, όπως είπε, το συμβούλιο ότι στο ιδιω- τικό ντεπόζιτο είχε τοποθετηθεί υδρο- µετρητής, ο οποίος τελικά τοποθε- τήθηκε μόλις την Πέμπτη µετά από παρέμβαση του σημερινού αντιδη- µάρχου Καραγιανίδη. Σύμφωνα µετον κ. Σταυρή, ο οποί- ος είναι διατεθειμένος να εγγράψει το θέµα στην επόµενη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου, ερωτηµατι- κά εγείρονται και για την ταυτόχρο- νη βλάβη που υπέστησαν οι δύο τουρμπίνες από τις οποίες υδροδο- τείται ο Δήμος Πέγειας στην περιο- χή Μελέτη. Απο τη Δευτέρα, όπως εί- πε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αντλίες είχαν υποστεί βλάβη παρότι υπήρχαν σαφείς εντολές να εργάζεται η µια τουρμµπίνα και η ἄλλη να παραμένει εφεδρική, ώστε να µην δηµιουργη- θεί πρόβλημα σε περίπτωση βλάβης. Τις άφησαν, όπως είπε, να χαλάσουν και οι δύο µε αποτέλεσµα για τρεις ηµέρες ολόκληρη η πόλη να µην έχει σταγόνα. Την ίδια ώρα από την εφε- δρική πηγή της Πυκνής, η οποία θα μπορούσε να απαμβλύνει το πρό- βληµα, το νερό διοχετευόταν στο ιδιωτικό ντεπόζιτο. Ο κ. Σταυρή χαρακτήρισε σκάνδα- λο την υπόθεση για το οποίο θᾳ ανα- ζητηθούν ευθύνες και απο ὑπηρε- σιακούς λειτουργούς του Δήμου στην επόµενη ολομέλεια του συμβουλίου. Οι τουρµπίνες για έναν Ο δημοτικός γραμματέας του Δήμου Πέγειας, µε δηλώσεις του στον Πο- λίτη, επιβεβαιώνει το πρόβλημα που υπήρξε στο Δήμο µε την υδροδότη- ση, απορρίπτει όµως τους ισχυρι- σμούς του Αντρέα Σταυρή ότι ο ίδιος είχε ενημερώσει το δημοτικό συµ- βούλιο ότι δεν είχε τοποθετηθεί υδροµετρητής.