Back

Ο Αβέρωφ ρίχνει το μπαλάκι στην Πάφο

0 Αβέρωφ ρίχνει το μπαλάκι στην Πάφο ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΛΝΟΥ μα του χώρου, όπου θᾳ ανεγερθούν τα νέα κυβερνητικά κτίρια της Πάφου, εξέφρασε ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Αβ. Νεοφί- TOU, υπό την προὔπόθεση ότι αυτό θα το ζητήσει η Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώ- σεων (ΣΕΚΟ) και ότι δεν θᾳ έχει αντίρρηση και η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουρ- γείο Συγκοινωνιών, είπε ο Αβ. Νεοφύτου, είναι ἔτοιμο τέλος του Απριλίου να προκηρύξει προ- σφορές γιατο έργο, όµως, δεν θα προχωρήσει ενά- ντια στη θέληση των οργανωμένων φορέων της Επαρχίας. Ο Αβ. Νεοφύτου αποκάλυψε μάλιστα ότι απέστειλε επιστολή στη ΣΕΚΟ καιτην αρμόδια Κοι- γοβουλευτική Επιτροπή, µετην οποία ζητά να πλη- Ροφορηθεί αν υπάρχουν αντιρρήσεις για τον χώ- ρο. Ο χώροςτου παλαιού νοσοκομείου, όπου προ- γραμμµατίζεται να χρησιµοποιηθεί γιατην ανέγερ- ση των κυβερνητικών κτιρίων στην Πάφο, έχει γί- γει αντικείµενο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κόµµατα, βουλευτές, περιβαλλοντικές οργανώ- σεις και κατοίκους της περιοχής. Οι διαφωνίες µά- λιστα αυτές πριν απο 2 περίπου χρόνια είχαν ως αποτέλεσµα να πέσει σε πολύμηνη αδράνεια η ΣΕΚΟ, η οποία τελικά ξεπεράστηκε µε την αλλαγή του καταστατικούτης. 0 λόγος που άλλαξετο κα- ταστατικό της, ήταν για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του χώρου των κυβερνητικών κτιρίων, αφού οιπε- ρισσότερες οργανώσεις που συμμετείχαν στη ΣΕΚΟ εἶχαν ταχθεί ενάντια στη χρησιμοποίηση του χώ- ρου αυτού, πλην όµως αυτές οι οργανώσεις που μέχρι τότε συμμετείχαν ισότιμα στην οργάνωση, ήταν κυρίως οι λεγόμενες µικρές. Τα 4 μεγάλα κόμ- µατα και οἱ βουλευτές, καθώς επίσης και ο Δήμος Τ ην ετοιµότητά του να επανεξετάσει το ζήτη- Ίο δέµα δα επανεξετασδεί εάν και εφόσον το ζητήσουν οἱ φορείς της Επαρχίας Πάφου υποστήριζαν τη χρησιμοποίηση του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου για την ανέγερση των κτιρίων. O ίδιος ο υπουργός Συγκοινωνιών πριν υπουργοποιηθεί είχεταχθεί ενάντια στην ανέγερ- ση τῶν κτιρίων στο χώρο του παλαιού Νοσοκο- HELOU, όµως αργότερα είχε δηλώσει ότι θα εφαρ- µόσει την απόφαση της κυβέρνησης. Τιςτελευταί- ες ηµέρες αρκετοί φορείς και προσωπικότητες της Πάφου συνέταξαν υπόµνηµα, το οποίο απέστειλαν στην κυβέρνηση, µετο οποίο ζητούν να εξεταστούν ἄλλοι χώροι πλην του υφιστάμενου για την ανέ- γερση των κτιρίων και στη θέση τους στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου να ανεγερθεί ένα πολιτι- στικό κέντρο. Στο υπόµνηµα αναφέρεται επίσης πως η ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων είναι ανα- γκαιότητα για την Πάφο, αλλά θα πρέπει ο χώρος που θα ανεγερθούν να προκύψει ύστερα απο χω- ροταξική µελέτη, Κάτι το οποίο µέχρι σήµερα δεν έγινε. Οι φορείς που υπογράφουν το υπόμνημα υποστηρίζουν ότι η ανέγερση τῶν κυβερνητικών κτιρίων στο Κέντρο της πόλης δίπλα απο τα Δικα- στήρια, την ΑΤΗΚ, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνά- σια και τα Λύκεια της πόλης θα δημιουργήσει τε- ράστια κυκλοφοριακά και άλλα προβλήματα, τα οποία θᾳ εξαναγκάσουν τους κατοίκους να εγκα- ταλείψουν την περιοχή.