Back

Οικολόγοι εναντίον Κυβέρνησης και επιχειρηµατιών

Και επιχει ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ Ἑ τρία µέτωπα στην επαρχία της Σ Πάφου όπου συντελείται ή πρό- κειται να συντελεστεί περιβαλ- λοντική καταστροφή επενέβησαν χθες Οικολόγοι απ΄ όλη την Κύπρο. Η πα- ρέμβασπ του Κινήματος των Οικολό- γων άρχισε από την Κοινότητα της Γιόλου το πρωί της Κυριακής όπου επίκειται καταστροφή μεγάλου αµμυ- γδαλεώνα προκειµένου να κτιστεί το νέο Δημοτικό σχολείο. Οι Οικολόγοι υποστηρίζουν ότι η στε- νοκεφαλιά των αρμοδίων οδηγεί στην καταστροφή ενός πανέµορφου τοπίου στην κοινότητα, τη στιγµή που, όπως υπο- στηρίζουν, υπάρχει πρόταση από ιδιο- κτήτη για απαλλοτρίωση τεµαχίου γης που του ανήκει σε σηµείο που δεν επη- ρεάζει κανέναν. Οι αρμόδιοι όµως, σύμ- Φωνα µετους Περιβαλλοντιστές, δεν κά- vouv δεκτή την πρόταση γιατί µέσα στο τεμάχιο αυτό υπάρχει πύλωνας της ηλε- κτρικής. Όπως ανέφερε στον «Πολίτη»ο εκπρόσωποςτου κινήματος, η ΑΗΚ στην οποία έχουν απευθυνθεί µπορεί να µε- τακινήσει τον πύλωνα εντός 5 ηµερών. Μετά τη σύντομη εκδήλωση στη Γιόλου, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΝΙΑ Οικολόγοι εναντίον Κυβέρνησης ANOSYMOE ΝΑΙ στην ΠΡΙΣΤΛΣΙΑ 1η ρηµατιών Κινητοποίηση Οικολόγων για Καναβιού, Γιόλου και Φοντάνα Αμορόζα τα µέλη και οἱ υποστηρικτές των Οικο- λόγων κατευθύνθηκαν στην Καναβιού όπου µαζί µε κατοίκους της κοινότητας απέκοψαν για λίγη ώρα τον κεντρικό δρό- μο προς την Παναγιά διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή δασικής έκτασης70 σκαλών από δύο ιδιώτες στους οποίους παραχωρήθηκε µε σκανδαλώδη τρόπο, σύμφωνα µετους Οικολόγους. Στους δυο ιδιώτες έχει παραχωρηθεί από το κράτος η έκταση των 70 σκαλών αντί 200 λιρών τη σκάλα! Οι ιδιώτες, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι και οἱ Οικολόγοι, εκτων οποί- ὧν ο ένας είναι ο πρώην βοηθός επάρ- χου κ. Σταύρου, έχουν προχωρήσει σε διάνοιξη 13 γεωτρήσεων ενώ ετοιµάζο- νται να φτιάξουν και ένα ιδιωτικό φράγ- μα το οποίο θᾳ αποκόψει εντελώς το νε- ρό µετο οποίο αρδεύεται σήµερα η κοι- λάδα της Καναβιού. a Πολίτες σχημάτισαν συμβολικά αλυσίδα προστασίας των παρθένι περιοχών. q Στην καταστροφή της δασικής έκτασης στην Καναβιού έχει παρέμβει ήδη η επαρ- χιακή διοίκηση κατόπιν αἴτησης της οποί- ας εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα ανα- στολής των εργασιών, όµως υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, για τον τρόπο που οι ιδιοκτήτες αυτοί απέκτησαν την ἑκτα- ση, καθώς και για τις άδειες των γεω- τρήσεων. Μετά την Καναβιού οι Οικολόγοι µε- τέβησαν στα Λουτρά της Αφροδίτης για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει άδεια για τουρι- στική ανάπτυξη στη Φοντάνα Αμορόζα. Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος των 0. κολόγων Γ. Περδίκης τόνισε ὁτι μαζι τους κατοίκους της περιοχής δενβητῃ’ τρέψουν στον. Φωτιάδη και τοὺς ἄλληικ Επιχειρηματίες να καταστρέφουν την Te ριοχή. Το απόγευµα της Kyptakric n Ma. Υκύπρια συντονιστική εππροπήτοι Κι. νήματος των Οικολόγων. συνεδρίασε σηῃ Πάφο και εξέτασε θέµατα ποι σχετῇ, γται µε τις εξελίξεις στο Κυπριακήᾳι, έγινε και απολογισμός του Luvebpioy yy Πράσινων Κομμάτων της Eupaimngnoy πραγματοποιήθηκε πριν από Atyes nuénee στη Λάρνακα.