Back

Εκβιασμοί και χορός εκατομμυρίων

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΕΚβιασμοί Και χορός εκατομμυρίων Τη διεξαγωγή έρευνας για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά τσιμέντου διέταξε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λιλλήκας µετά από καταγγελίες που έφθασαν ενώπιον του. Την ίδια στιγµή ο σύνδεσμος εργοληπτών χα- ρακτηρίζει περίεργη την έλλειψη τσιμέντου στην αγορά, ενώ ο πρόεδρος του συνδέ- σμου εργοληπτών Πάφου Αντώνης Πετρί- ὅηπς καταγγέλλει πως π δηµιουργία προ- βλημάτων στην αγορά σχετίζεται µε τις πιέ- σεις που ασκούν οἱ τσιµεντοβιομηχανίες για την αύξηση της τιµής. ΄Ηδῃ χθες η μοναδική εταιρία ετοίµου σκυροδέματος που εξυπη- ρετείτην Πάφο επικαλούµενῃ έλλειψη τσι- µέντων σταμάτησε τη λειτουργία της και απειλεί πως θα βγάλει τις µπετονιέρες στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στην Πά- φο το πρόβλημα είναι πολύ µεγάλο λόγω της τεράστιας οικοδομικής ὁραστηριότη- τας. Αρκετά εργοτάξια χθες σταμάτησαν τῃ λεπουργία τους λόγω της έλλειψης τσιµέ- ντου. Σε ὅπλώσεις του στον Πολίτη ο πρό- εδρος του συνδέσμου εργοληπτών Πάφου κατάγγειλε πως παίζονται µεγάλα συμφέ- ροντα γύρω από τη δημιουργία ολιγοπω- λίων σε αρκετά οικοδομικά υλικά σηµειώ- νοντας πως το αποτέλεσµα αυτών των παι- χνιδιών θα κληθεί να πληρώσει ο κατανα- λωτής αφού οἱ τιµές όλων των υλικών θα αυξπθούν. Η τελευταία εξαγορά μεγάλου πακέτου µετοχών της μοναδικής εταιρίας σκυροδέματος που εξυπηρετεί την Πάφο από τσιμεντοβιομηχανία δεν είναι άσχετη µε τα παιχνίδια που παίζονται στην αγορά των οικοδομικών υλικών. Σε ὅπλώσεις του χθες ο υπουργός εμπορίου ανέφερε ότι ζή- τησε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουρ- γείου του να διεξάγει έλεγχο στις ὅυο εται- ρίες τσιμέντου και ανάλογα µε τα αποτελέ- σµατα είπε θα ληφθούν µέτρα .Ο κ Λιλλή- κας είπε πως υποχρέωση των τσιµεντοβιο- µηχανιών είναι να καλύπτουν πρώτα τις ανά- γκες της εγχώριας αγοράς σε τσιμέντο και στη συνέχεια να κάνουν εξαγωγές. Επιβε- βαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες για την υποβολή του αιτήματος από τις Τσιµεντο- βιομηχανίες για αύξηση της τιµής του Τσι- μέντου.: ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ