Back

Μονάδα αφαλάτωσης µέχρι το 2005 για την Πάφο

ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΚ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ Μονάδα αφαλάτωσης µέχρι το 2005 για την Πάφο TOY KOXTA NANOZ την Πάφο µέχρι το 2005 εξάγγειλεο Φ“πουργός Γεωργίας Κώστας Θεµιστο- κλέους σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επι- τροπής Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ). Οκ. Θεμιστοκλέους επέµεινε πως η Πάφος µε βάση τα µέτρα που έχουν ληφθεί, τις ανάγκες της Πάφου, αλλά καιτις ποσότητες νερού που είναι αποθηκευμένες στα φράγματα, ακόµη και αν δεν υπάρξει βροχόπτωση, δεν θᾳ αντι- µετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης. Οι διαβεβαι- ώσεις του Υπουργού Γεωργίας και οι εξηγή- σεις που έδωσε στα µέλη τής ΣΕΚΟ, δεν έπει- σαν ὠστόσο τους εκπροσώπους των Αγροτι- κών Οργανώσεων ΠΕΚ,ΕΚΑ και Αγροτική, οἱ οποίοι σε δηλώσεις τους στον Πολίτη υπο- στήριξαν ότι οἱ υποσχέσεις της Κυβέρνησης αφορούν µόνο τα αστικά κέντρα της Επαρχίας και όχι την ύπαιθρο. Παράλληλα, τόνισαν πως η συνεχής ὕδρο- δότηση των αστικών περιοχών θα γίνει σε βά- ροςτης γεωργίας και των αγροτών, οἱ οποίοι θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν ακόµη και μόνιμες καλλιέργειες. Οι αγροτικές οργανώ- σεις άσκησαν κριτική στον Υπουργό για την µη υλοποίηση των προγραμματισµένων υδατι- κών έργων στην Επαρχία, όπως είναι τα φράγ- µατα της Καναβιού και της Έζουσας και του T ην κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης για 0 κ. θεµιστοκλέους επέμεινε πως η Πάφος µε βάση τα µέτρα που έχουν ληφθεί, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης. δικτύου άρδευσης στις κοινότητες του Λιαρί- ζου. Οι αγροτικές οργανώσεις κατέθεσαν πρό- ταση στον Υπουργό για άµεση έναρξη των δια- δικασιών κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης για παραγωγή αρδεύσιµου νερού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υποσχέθηκε ότι η Πάφος δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευ- σης και ότι καμιά ποσότητα νερού από το Φράγμα της Αρμµίνου δεν θα διοχετευθεί στον Νότιο Αγωγό. Εξάγγειλε την κατασκευή µο- νάδας αφαλάτωσης για το 2005, ώστε να κα- λυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της Επαρ- χίας αποκαλύπτοντας παράλληλα πως έχει γί- γει ήδη προκαταρκτική µελέτη για την τοπο- θεσία. Η περιοχή του Ξεροπόταμου ανατολι- κάτης Πάφου, είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, φαί- γεται να είναι η καταλληλότερη, όµως πρό- σθεσε πριν χωροθετηθεί θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μελέτες. Ο κ. θεµιστο- Κλέους μάλιστα υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει πρόταση που κατέθεσε εκπρόσωπος των Οι- κολόγων για τη λειτουργία της µονάδας αφα- λάτωσης µε ηλιακή ενέργεια . ) Ο Υπουργός Γεωργίας σε δηλώσεις του τό- νισε ότι στην Πάφο αυτή τη στιγµή γίνονται ή προγραμµατίζονται υδατικά έργα ύψους 25.000.000 λιρών, ενώ για τον ίδιο τοµέα έχουν δαπανηθεί µέχρι σήµερα άλλα 50.000.000. 0 κ. θεµιστοκλέους εξέφρασε την ικανοποίησή του από το γεγονός ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο που η κυβέρ- νηση έχει επιτελέσει σχετικά µε την λύση του υδατικού προβλήματος, γι αυτό, όπως είπε, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι πολίτες δεν το θεωρούν πλέον πρόβλημα.