Back

Αδιαφορούν και δεν συνδέονται µε το αποχετευτικό

ΠΑΦΟΣ Αδιαφορούν και δεν συνδέονται µε το αποχετευτικό βούλιο Αποχετεύσεων Πάφου µε την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι Ιδιο- κτήτες υποστατικών που βρίσκονται σεπε- ριοχές που ολοκληρώθηκε το δίκτυο. Το Δι- οικητικό συμβούλιο του ΣΑΠΑ διαπιστώνει ἔλλειψη ενδιαφέροντας να συνδεθούν τα Ιδιωτικά συστήµατα αποχέτευσης µε το κε- ντρικό δίκτυο. Μέχρι τώρα αιτήσεις για σύν- δεση υπέβαλαν 1200 υποστατικά από τα οποία µόνον τα 600 κατασκεύασαν το δί- κτυο που απαιτείται για την σύνδεση. Σημειώνεται πως στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2003 θα είναι έτοιμο ολό- Κληρο το δίκτυο αποχετεύσεων της πρώτης φάσης και θᾳ πρέπει µέχρι τότε να είναι έτοιμα να συνδεθούν 7000 υποστατικά. Av συνεχιστεί η αδιαφορία τῶν πολιτών να ετοιµάσουν τις συνδέσεις των υποστατικών Σ οβαρό πρόβλημα αντιµετωπίζειτο Συµ- τους τότε θα ληφθούν δικαστικά µέτρα ενα- ντίον τοὺς προειίδοποιεί το Συμβούλιο Απο- χετεύσεων. Παράλληλα σε πολυκατοικίες ή σπίτια στα οποία δημιουργούνται προβλήµατα και ἰδιοκτήτες δεν προχωρούν σε σύνδεση µε το δίκτυο του αποχετευτικού τότε το ΣΑΠΑ σε συνεργασία µετον Δήμο Πάφου θα προ- χωρούν µόνοι τους στην σύνδεση και στην συνέχεια θα καλούνται οἱ ιδιοκτήτες των υποστατικών να καταβάλλουν το κόστος. Σύμφωνα µε τον διευθυντή του συµβουλί- ου αποχετεύσεων Πάφου Ευτύχιο Μαληκίδη η διαδικασία της σύνδεσης των υποστατικών µε το κεντρικό δίκτυο είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Ανάλογα προβλήµατα, όπως εί- πε, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις στις οποίες κατασκευάστηκε απο- χετευτικό. Στο μεταξύ χωρίς ιδιαίτερα προ- βλήματα συνεχίζεται η λειτουργία της βιο- λογικής µονάδας επεξεργασίας των λυμά- των και αµέσως µετά τις γιορτές θα συνδε- θούν στο δίκτυο άλλες 15 µεγάλες ζενοδο- χειακές µονάδες, ενώ σταδιακά θα προχώ- ρήσει η σύνδεση και των ἄλλων 600 υπο- στατικών που είναι έτοιμα. Κώστας Νάνος