Back

Κεραίες πλημμύρισαν οι πολυκατοικίες

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΥΚΛΙΑ > Kepates mAnppuptoav οι πολυκατοικίες ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ιαµαρτυρίες προκαλεί A στην KOLVOTHTG twv Kou- Κλιών η πρόθεση της ΑΤΗΚ να τοποθετήσει κεραία κι- γητής τηλεφωνίας σε πολύ µι- κρή απόσταση απὀ κατοικίες. Κατοικοι της κοινότητας που επικοινώνησαν µετον «Πολίτη», εξέφρασαν σοβαρά παράπονα και ανησυχίες για την τοποθέ- τηση της κεραίας σε πολύ µικρή απόσταση από τις κατοικίες τους. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν, επί- σης, ότι στο σηµείο που προτί- θεται η ΑΤΗΚ να τοποθετήσει την κεραία, βρίσκεται το υδρα- γῶγείο της κοινότητας και ανη- συχούν ότι αυτό µπορεί να προ- καλέσει δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία τους. Οπεριφερειακός διευθυντής της ΑΤΗΚ στην Πάφο Κώστας Μάντης στον οποίο θέσαµε τα παράπονα των κατοίκων της κοινότητας, τόνισε ότι η ΑΤΗΚ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μὲ- τρα όπως αυτά προσδιορίζονται από διεθνείς κανόνες και πρα- κτικές. Δεν υπάρχει κανένας κίν- δυνος για την υγεία των αν- θρώπων, είπε ο κ. Μάντης, από τη στιγµή που λαμβάνονται τα κατάλληλα µετρα. Η κεραία για την οποία διαμαρτύρονται οι κά- τοικοι των Κουκλιών, είπε, απέ- χει 20 µέτρα από το πλησιέστε- ρο σπίτι και τα διεθνή δεδοµέ- να λένε πως σε απόσταση πέ- ραν των 4 µέτρων δεν υπάρχει καμιά επίπτωση στην υγεία των ανθρώπων. Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί η κεραία, πρόσθε- σε, θα περιφραχθεί και δεν 8a µπορεί κανείς να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 4 μέ- τρων. Σε όλες τις µεγάλες πό- λειςτου κόσμου, ανέφερεο κ. Μάντης, υπάρχουν κεραίες σε ταράτσες πολυκατοικιών. Στην Κύπρο έχουν τοποθετηθεί κε- ραίΐες κινητής τηλεφωνίας σε 200 περίπου πολυκατοικίες. Ox. Mavis παραδέχθηκε ότι επιπτώσεις στην υγεία των αν- θρώπων µπορεί να υπάρξοιιν σε περίπτωση που κάποιος βρί- σκεται σε Οριζόντια θέση σε σχέση µε την κεραία και σε από- σταση μικρότερη των 4 µέτρων. Η ΑΤΗΚ για την τοποθέτηση κε- ραίας στα Κούκλια έχει εξα- σφαλίσει σχετική ἄδεια από την κοινοτική αρχή και ήδη άρχι- OAV Olé AVAOIEC VIE TAY TORO θε η τι