Back

Μιλένιουµ πάρτι για µαθητές

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ Μιλένιουμµ πάρτι για µαθητές Παρά τις δηλώσεις του υπουργού Παιδεί- ας περί απαγόρευσης μαθητικών πάρτι σε νυχτερινά κέντρα και την αντίθεση των Συνδέσμων Γονέων για τη διοργάνωση τέ- τοιων εκδηλώσεων, οργανώνονται µα- θητικά πάρτι και μάλιστα διαφημίζονται. Σήµερα Παρασκεύη 31/12 στην Πάφο διορ- γανώνεται πάρτι µόνο για µαθητές µε Χο- ρό και γλέντι µέχρι πρωίας, όπως αναφέ- ρεται στο διαφημιστικό φυλλάδιο που κυ- κλοφορεί σε μαθητικά στέκια. Προκειµέ- νου µάλιστα να προσελκύσουν όσο το δυ- νατό περισσότερους µαθητές διαφηµίζε- ται ότι το κόστος θα είναι 10 λίρες µε ένα Οι διοργανωτές του πάρτι είναι άγνωστοι, αφού στο φυλλάδιο αναφέρονται µόνο τα αρχικά Σ.Γ.Β.Μ. Εντύπωση πάντως προ- καλεί το γεγονός ότι στην εκδήλωση χΧο- ρηγός είναι η ΚΕΟ και άγνωστο παραμένει κατά πόσο τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό ή αν οι µαθητές χρησι- µοποιούνται για να κερδίσουν χρήµατα κάποιοι επιτήδειοι. 0 πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέ- σης Εκπαίδευσης Πάφου κ. Κώστας Μαυ- ρομµάτης µε τον οποίο επικοινώνησε ο 'Π', µας ανέφερε ότι ο σύνδεσμος Γονέων δεν έχει ενημερωθεί από κανέναν για την διοργάνωση τέτοιας εκδήλωσης.: Επεσήµανε ὠστόσο πως τόσο το υπουρ- γείο Παιδείας όσο και οἱ σύλλογοι των καθηγητών αλλά και οἱ Σύνδεσμοι Γονέων είναι αντίθετοι µε τη διοργάνωση τέτοι- ων εκδἠλώσεων. Όπως µας ανέφερε, επί- σης, ο κ. Μαυρομμάτης η διοργάνωση τέ- τοιων εκδηλώσεων εντάσσεται στα πλαί- σια της νεανικής παραβατικότητας και πρόσθεσε πως τις επόµενες µέρες η Οµο- σπονδία Συνδέσμων Γονέων θα έχει συ- νάντηση µε τον Αστυνομικό Διεθυντή Πά- φου προκειµένου να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Κώστας Νάνος ποτο. ¢ I ee