Back

Ένταξη ακόµη 5 κοινοτήτων

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΦΟΥ Ένταξη ακόµη 5 κοινοτήτων ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ έντε ακόµη κοινότητες ανα- Π µένεται να ενταχθούν στο αποχετευτικό σύστηµα της Πάφου. Οι συζητήσεις μεταξύ της Επαρχιακής Διοίκησης του ΣΑΠΑ και τῶν κοινοτήτων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο χωρίς ὠστό- σο μέχρι στιγμής να ληφθεί ορι- στική απόφαση. Η ένταξη της Μεσ- σόγης, του Μέσα Χωριού, της Τά- λας, της Τρεμιθούσας και της Αγίας Μαρινούδας θεωρείται σχεδόν σί- γουρη και αυτό που απομένει να καθοριστεί είναι η περίοδος έντα- ξής τους και η οικονομική τους συμβολή στο έργο. Η ένταξη αυ- τών των κοινοτήτων θεωρείται σί- γουρη αφού µε βάση τη νοµοθεσία κοινότητες πάνω από δύο χιλιά- δων κατοίκων πρέπει να έχουν µο- νάδα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων. Οι περισσότερες από αυ- τέςτις κοινότητες σε 5 µε 10 χρόνια θα έχουν τόσο πληθυσμό, όµως, θα είναι πολύ δύσκολο να κατασκευ- άσουν από μόνες τους αποχετευτι- κό, εκτιμούν παράγοντες της Επαρ- χιακής Διοίκησης και του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, οἱ οποίοι προ- ὠθούν τη συμμετοχή αυτών των κοινοτήτων από σήµερα στο ΣΑΠΑ. Την περίοδο αυτή διεξάγονται οι εργασίες για την Α' φάση του απο- aie Oe ae χετευτικού συστήµατος που καλύ- πτουν την κατασκευή µονάδας τρι- τοβάθµιας επεξεργασίας των λυ- µάτων, και την τοποθέτηση των αγωγών λυμάτων και όµβριων υδά- των στη δημαρχούμενη περιοχή της Παφου. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα.υλοποιηθεί η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει το δήµο Γεροσκήπου και τις κοινότητες της χαμηλής πε- ριοχής της Πάφου, δηλαδή, τα Κο- νιά, Έμπα, Λέμπα, Χλώρακα, Κισ- σόνεργα, Κολώνη και Αχέλεια. Στις αρχές του Ιούνη αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία της µονά- δας επεξεργασίας των λυμάτων, η οποία θα λειτουργεί κυρίως µε τα λύματα που θα διοχετευθούν από την τουριστική περιοχή. Αυτή την περίοδο άρχισε ήδη ο καταρτισµός του προγράµµατος γιατις εργασίες που θα διεξαχθούν την καλοκαιρι- γή περίοδο και οἱ οποίες επικε- ντρώνονται στη Λεωφόρο Ελλάδος, τη Νίκου Νικολαΐδη και σε συνοι- κίες της Πόλης της Πάφου.