Back

Από το 1988 είχαμε να δούµε τόσο νερό!

TOY KOXTA NANOY ετάτο χειµώνατου 1987-88 περίο- 60 κατά την οποία σημειώθηκε ρε- κόρ ροής στα φράγµατά µας, συ- γκεντρώνοντας 198 εκατομμύρια κυβικά µέτρα, η δεύτερη καλύτερη χρονιά είναι αυτή που διανύουμε όπου µέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν Ι45 εκατομμύρια κυβικά µέτρα νερού. Παρότι τον Μάρτιο η βρο- χόπτωση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, συ- νολικά η βροχόπτωση απότον Οκτώβριο µέχριτην Ίη Απριλίου ξεπέρασετο ΗΤάτης μέσης ετήσιας βροχόπτωσης. Συνολικά η ροή νερού έχει καλύψει το 55 της συνο- λικής χωρητικότητας των φραγμάτων, όμως αρκετά κυρίως μικρά φράγματα έχουν υπερχειλίσει. Στο φράγμα του Κούρη οι ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί αγγί- ζουν το 54Άτης χωρητικότητας, του Ασπρό- κρεµµου στο 527, της Ευρέτου στο 414, της. Η ΡΟΗ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ Από το 1988 etxape να δούµε τόσο νερό! Καλαβασού στο 57ᾷ, των Λευκάρων στο 461, του Διπόταμου στο 507 και της Γερ- µασόγειας στο 874. Μέχρι στιγµής έχουν. υπερχειλίσει τα φράγματα της Αρµίνου, του Μαυροκόλυμπου, της Αργάκας, του Πωμού, της Βυζακιάς, της Ξυλιάτου, του. Καλοπαναγιώτη καιτο φράγμα Ταµασσού. Οιτελευταίες βροχοπτώσεις δεν βοήθη- σαν µόνο στη συγκέντρωση ποσοτήτων. γερού στα φράγματα αλλά συνέβαλαν τα. μέγιστα στην εξοικονόμηση, αφού πολλές καλλιέργειες και φυτείες θα έπρεπε να αρ- χίσουν να αρδεύονται. Τα νέα είναι καλά για τους αγρότες. Το τµήµα υδάτων προγραµ- µατίζει να παραχωρήσει αυξημένες ποσό- τητες νερού για άρδευση σε σχέση µετην περασμένη χρονιά. Το σενάριο που µελε- τάται αυτή τη στιγµή είναι να παραχωρη- θεί περίπου το 70-75Ά των συνολικών ανα- γκών για άρδευση, ποσότητες οι οποίες θεωρούνται ικανοποιητικές απότους αγρό- τες. Στην επαρχία της Πάφου ο Ασπρό- κρεµµος έχει συγκεντρώσει 27 εκατομμύ- ρια κυβικά µέτρα και η Ευρέτου περίπου 95 εκ.κ.μ.ν.. Τα υπόλοιπα φράγματα έχουν ήδη υπερχειλίσει από τον Δεκέμβριο. Οι αρμόδιοι του Τµήµατος Υδάτων κρούουν. όμως από TAPA TOV κώδωνατου κινδύνου, ώστε όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην κατανάλωση του νερού. Οι σπατάλες δεν δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να καταναλώσουµετο καλοκαίρι όλεςτις πο- σότητες που έχουν συγκεντρωθεί στα φράγματα, γιατί ίσως η επόµενη χρονιά να σηµαδευτεί από ανομβρία. Έντεκα εκατομμύρια λίρες θα δια- θέσει π κυβέρνπση για τη στήριξη της γεωργοκτηνοτροφίας. Αυτό αποφά- σισε κατά τη χθεσινή της συνεδρία π εξ υπουργών εππροπή, Π οποία απο- τελείται από τους υπουργούς Γεωρ- γίας, Οικονοµικών και Εμπορίου. Σύμφωνα µε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κώστα Θεμιστοκλέους, έχει αποφασι- σθεί να χορηγηθούν σχεδόν 2 εκα- τομμύρια λίρες για τα εσπεριδοειδή, 1 εκατομμύριο για τις αμυγδαλοκαλ- λιέργειες και 100 χιλιάδες λίρες για τη σφαγή υπέρβαρων αμνοεριφίων. Ν.Π