Back

Κόβουν και ράβουν στις προσλήψεις

Ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μενέλαος Χριστοδούλου ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΙΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΑΙΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ κόβουν και ράβουν στις προσλήψεις ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ NANOY κροκοµµατικών σκοπιµοτήτων κα- τηγόρησε η Δημοτική Οµάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Γεροσκήπου τις παρατά- ξεις του ΔΗΣΥ και του Κινήματος Σο- σιαλδηµοκρατών. Με αφορμή την από- φαση που λήφθηκε στο Δημοτικό Συµ- βούλιο για τις διαδικασίες πρόσληψης του Δημοτικού Ταμία το ΑΚΕΛ κατηγό- ρησε τον ΔΗΣΥ και το ΚΙΣΟΣ ότι έκοψε και έραψετις διαδικασίες µε τέτοιο τρό- πο ώστε να εξυπηρετηθεί συγκεκριµέ- νος υποψήφιος. Όπως ανέφερε σε δημοσιογραφική διά- Γ τα προσπάθεια εξυπηρέτησης µι- σκεψη χθες ο επικεφαλής της Δημοτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ στη Γεροσκήπου Τάσος Κούζοπος οι δυο παρατάξεις που καταγγέλ- λονται συνασπίστηκαν και πέρασαν από- φαση σύμφωνα µε την οποία για την πρό- σληψη του δημοτικού ταµία θα γίνουν προ- Φφορικές εξετάσεις από το Δημοτικό Συµ- βούλιο σε αντίθεση µε προηγούµενη από- φαση για την πρόσληψη πολιτιστικού λει- τουργού στην οποία είχε αποφασιστεί η πρό- σληψη µέσα από προφορικές εξετάσεις του Υπουργού Παιδείας. Ο κ. Κούζοπος ισχυρί- στηκε επίσης ότι ενώ για την πρόσληψη του Πολιτιστικού Λειτουργού καθορίστηκε η βαθ- µολογία για την πείρα µε 10 µονάδες ενώ για τον ταµία καθορίστηκαν 40 µονάδες. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ απέδωσε σκοπιμότητα στον καθορι- σµό αυτών των διαδικασιών τονίζοντας ότι µε αυτό τον τρόπο πλήττεται η αξιοπιστία του Δήμου και δεν διασφαλίζεται η ίση µε- ταχείριση των υποψηφίων αφού οι διαδι- κασίες αυτές καθορίστηκαν µετά την ὑπο- βολή αιτήσεων τῶν ενδιαφερομένῶν για τη θέση του δημοτικού Tapia. Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ όπως είπεο κ. Κούζοπος υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και για τη θέ- ση του Δημοτικού Ταµία θα πρέπει να είναι οι ίδιες µε αυτές που προνοούνται και για την πρόσληψη του Πολιτιστικού Λειτουρ- γού. 489