Back

Η ΑΗΚ επεκτείνει τις γραμμές υψηλής τάσης

μον a Ee aS Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε επέκταση των γραμμών υψηλής τάσης, τονίζει ο Δήμος Γεροσκήπου ΛΟΓΩ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ Π ΑΠΚ επεκτείνει τις ραμμές υψηλής τάσης ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ εµια περίοδο που το κύ- 2 µατων αντιδράσεων για τις γραμμές υψηλής τά- ς σης διογκώνεται καθηµερινά, ~ 1 AHK otn Γεροσκήπου µε επι- στολή της σε μερίδα κατοίκων και ιδιοκτήτες γης ζητά τη συ- γκατάθεσή τους για να επε- κτείνει τις γραμμές υψηλής τά- σης. Στην επιστολή της η ΑΗΚ δίνει προθεσµία 15 ηµερών στους ιδιοκτήτες γης (η οποία βρί- σκεται σε οικιστική περιοχή), από την παραλαβή της σχετι- κής επιστολής ώστε να συγκα- ταθέσουν στην τοποθέτηση πυ- λώνων υψηλής τάσης. Σεπερί- πτωση, αναφέρεται στην επι- στολή της ΑΗΚ, που ot 1διο- κτήτες δεν συγκαταθέσουν στην τοποθέτηση των πυλώνων, τό- τε θα απευθυνθεί στον Έπαρ- χο και µετη δική του συγκατά- θεση θᾳ προχωρήσει στην το- ποθέτηση των πυλώνων. Στη Γεροσκήπου, όπως έγρα- Ψε και στη χθεσινή του έκδο- ση ο «Π», υπάρχουν δυο γραµ- μές υψηλής τάσης οι οποίες στην κυριολεξία ἐχουν περικυ- κλώσει τη βόρεια οικιστική πλευρά του Δήμου. Σεµερικες δε περιπτώσεις σπί- τια καὶ πύλωνες, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία, ἐχουν γίνει ένα. Οι κάτοικοι τον τελευταίο και- ρό και µε αφορμή την εξέλιξη της υπόθεσης των Πολεμιδιών έχουν αρχίσει τῇ συλλογή υπο- γραφών µε αίηµα την αποµά- κρυνση τῶν γραμμών υψηλής τάσης. Η αθέτηση υποσχέσεων της ΑΗΚ Η ΑΗΚ από το Ι995 είχε δε- σµευτεί ότι µε την ολοκλήρω- ση του δρόµου Πάφου Λεμε- σού τη γραµµή που σήµερα θέλει να επεκτείνει θα την υπογειοποιούσε. Όμως, σύμ- Φωνα µε ασφαλείς πληρο- Φφορίες µας, λόγω κατασκευ- αστικών λαθών στο δρόµο Πάφου-Λεμεσού η γραμμή δεν θα υπογειοποιηθεί και για µια ακόµη φορά τη νύφη καλούνται να πληρώσουν οἱ απλοί πολίτες. Οι προθέσεις της ΑΗΚ έχουν ανησυχήσει τους κατοίκους, σε βαθµό μάλιστα που σκέ- Φτονται να καταφύγουν στα δικαστήρία µε στόχο να απο- τρέψουν τη διέλευση της γραμμής από τα οικόπεδά τους. Ο δήμαρχος της Γεροσκήπου σε δήλωσή του στον «Π» τό- VLOE OTL SEV πρόκειται να΄επι- τρεψει στην ΑΗΚ να µετατρέ- Ψει την οικιστική περιοχή σε πάρκο πυλώνων υψηλής τά- σης. «Ὑποστηρίζουμε πλήρως τις κινητοποιήσεις των κα- τοίκων», είπε ο κ. Χριστο- δούλου, «και θα προσφύγου- µε όπου χρειαστεί ώστε να προστατεύσουµε τις περιου- σίες και την υγεία των κα- τοίκων». 0 έπαρχος της Πάφου Ν. Ρού- σος δήλωσε ὅτι είναι σε γνώ- ση του το θέµα από επιστο- λή που έλαβε από κατοίκους και τόνισε πως δεν πρέπει η AHK να θεωρεί δεδομένη τη συγκατάθεσή του για την το- ποθέτηση των νέων πυλώ- VWV. Υπάρχουν εναλλακτικές AU- σεις, είπε ο κ. Ρούσος, τις οποίες η ΑΗΚ θα πρέπει να εξετάσει. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθε- σε, η Επαρχιακή Διοίκηση θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της τις αντιδράσεις των κα- τοίκων.