Back

Ο νέος δρόμος απέκοψε Αγ. Μαρινούδα, Τίµη, Αναρίτα

Ο νέος δρόμος απέκοψε Αγ. Μαρινούδα, Τίµη, Αναρίτα ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ NANOY κοινότητες της Πάφου, αν η Κυβέρνη- ση δεν ικανοποιήσει το αίτηµά τους για κατασκευή προσβάσεων στο νέο δρόµο Πάφου Λεμεσού. 0 σχεδιασμός του δρόμου δεν προβλέπει για τις κοινότητες αυτές προ- σβάσεις, µε αποτέλεσµα η απόσταση απότην Πάφο να αυξάνεται κατά 3 περίπου χλμ. 0 υπουργός Συγκοινωνιών Αβ. Νεοφύτου, ο οποί- ος επισκέπτεται σήµερα τις κοινότητες αυτές, αναμένεται να συζητήσει µαζί τους τα προ- βλήματα που δημιουργούνται. Σε δηλώσεις τοὺς στον «Πολίτη» οι κοινοτάρ- χες των επηρεαζόµενων περιοχών ανέφεραν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιή- σεις, αν η Κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αἰ- M εδυναµικές κινητοποιήσεις απειλούν τήµατά τους. 0 κοινοτάρχης των Κουκλιών, Χριστάκης Πετρίδης ανέφερε ότι παρότι ο νέ- ος δρόµος διασχίζειτα χωράφια της κοινότη- τάς του, οι υπόγειες προσβάσεις που έχουν κατασκευαστεί δεν επιτρέπουν τη διέλευση. γεωργικών μηχανημάτων ή φορτηγών, παρά µόνο μικρών αυτοκινήτων. Ο κοινοτάρχης Ἀναρίτας, Λάκης Λεμονιάτης, ανέφερε ότι ο νέος δρόμος διασχίζει την ἴδια την κοινότητα και μάλιστα αποκόπτει τη συνοικία Ελιούδια. Για να πάει κάποιος από την Αναρίτα στα Ελι- οὔδια, είπε ο κ. Λεμονιάτης, µε την ολοκλή- ρωση του νέου δρόμου θα πρέπει πρώτα να πάει στα Μανδριά και να επιστρέψει. Επίσης, εξαιτίας του µη σχεδιασμού προσβά- σεων στην κοινότητα, η απόσταση από την Πάφο στην Αναρίτα αυξάνεται κατά 3 Χλµ., το ίδιο είπε, ισχύει καὶ για την Τίµη. Ο κοινο- τάρχης της Αγ. Μαρινούδας, Διογένης Χρι- στοδούλου, τόνισε ότι το αίτηµα της κοινότη- τας για τη δηµιουργία προσβάσεων έχει κα- τατεθεί στην Κυβέρνηση και αναμένουν από τον κ. Νεοφύτου απάντηση. «Ελπίζω», είπε στον «Πολίτη» οκ. Χριστοδούλου, «ο υπουργός να µην αναιρέσει τη θέση που είχε ὡς βου- λευτής και που ήταν υπέρ της κατασκευής πρό- σβασης». 0 υπουργός Συγκοινωνιών όταν ρω- τήθηκε για το θέµα, απάντησε ότι ο δρόμος αυτός σχεδιάστηκε πριν από δώδεκα χρόνια, η κατασκευή του άρχισε πριν από έξι και σε μερικούς µήνες ολοκληρώνεται. Ο κ. Νεοφύ- του, που επισκέπτεται σήµερα και αύριο κοι- νότητες της Πάφου, δεν θέλησε να σχολιάσει τα αιτήματα των κοινοτήτων.