Back

Ικανοποίησε τους Παφίτες ο Αβέρωφ Νεοφύτου

[κανοποίησετους Παφίτες ο Αβέρωφ Νεοφύτου ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ε υποσχέσεις του Αβέρωφ M Νεοφύτου ότι θα προωθη- θούν όλα τα αναπτυξιακά έρ- γα της Πάφου, µε ανταλλαγή φιλο- φρονήσεων µετον Φ. Σαρίκα και πα- ράπονα από κοινότητες για την όδευ- on Tou δρόμου, εξελίχθηκε π σύ- σκεψπ φορέων της Πάφου που έγινε το Σάββατο και στην οποία παρέστη και ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Αβ. Νεοφύτου. Μετά το τέλος της σύσκεψης της Συ- ντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), ο πρόεδρος της Επιτροπής, δήμαρχος της Πάφου ®. La- ρίκας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίη- σή του για τα αποτελέσματά τῆς και θερμές ευχαριστίες προς τον Αβ. Νεο- φύτου για τον τρόπο που χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν την Πάφο. Ο Αβ. Νεοφύτου υποσχέθηκε ότι ο δρό- µος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς θα γίνει, παρά το γεγονός ότι η τεχνοοικονοµι- κή µελέτη που έγινε δεν απέδειξε την αναγκαιότητα κατασκευής του. Υπάρ- χει η πολιτική βούληση, είπε, και σε δυο χρόνια θα προκηρυχθούν οἱ προ- σφορές. Ο κ. Νεοφύτου και οι συνερ- γάτες του στο υπουργείο παρουσίασαν στα µέλη της ΣΕΚΟ την όδευση που εχει επιλεγεί για το δρόµο Πάφου Πόλης, ο οποίος τελικά θα διέρχεται βορείώς της Τσάδας και δυτικά του Στρουμπιού. Η επιλογή αυτή έγινε µε στόχο να επη- ρεασθούν όσο το δυνατό λιγότερες οἱ- κιστικές περιοχές. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις κοινοτήτων για την όδευ- ση, τόνισε ότι το έργο αυτό έχει πίθα- νότητες να γίνει µόνο αν υπάρχει κοι- νωνική συναίνεση. Ο κ. Νεοφύτου ανα- κοίνωσε ότι εντός του Μαρτίου θα γίνει νέα σύσκεψη µετις επηρεαζόµενες κοι- νότητες µε στόχο να υπάρξει πλήρης ομοφωνία για την όδευση του δρόμου. Για το δρόµο Πάφου-Λεμεσού ο υπουρ- γός Συγκοινωνιών ανέφερε ότι πλην του τμήματος της γέφυρας στην Πέτρα του Ῥωμιού, το υπόλοιπο τµήµα θᾳ δο- θεί στην κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2000. Σύμφωνα µε πληροφορίες του «Π», η κυβέρνηση ετοιμάζει πρόταση προςτον εργολάβο του τμήματος του δρόμου στη Γέφυρα της Πέτρας του Ρωμιού ώστε να δοθούν τουλάχιστον δυο λωρίδες κυκλοφορίας στο τέλος του 2000. Η πρόταση προβλέπει να δοθεί στον ερ- γολάβο του έργου έξτρα ποσό 260.000 λιρών. Σε περίπτωση που δεν γίνει απο- δεκτή η κυβερνητική πρόταση, τότε η γέφυρα αναμένεται να δοθεί στην κυ- κλοφορία τον Ιούνιο του 20011. Το τρίτο θέµα που απασχόλησε τη σύ- σκεψη της ΣΕΚΟ ήταν η κατάσταση του αεροδρομίου, για το οποίο ο Κ. ΝεΟ- φύτου εἶπε ότι αυτή τη στιγµή βρίσκο- νται σε εξέλιξη έργα ύψους 10 εκατοµ.- µυρίων λιρών. Είμαστε αποφασισµέ- νοι, πρόσθεσε ο υπουργός Συγκοινω- γιών, να αναβαθµίσουµε το αεροδρό- µιο της Πάφου και αυτό αποδεικνύεται από τα έργα που αυτή τη στιγµή βρί- σκονται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση της ΣΕΚΟ ήταν η πρώτη µετά από 3 χρόνια στην οποία μετείχε για πρώτη φορά και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ν. Πιττοκοπί- της, ο οποίος, όµως, µετά τη σύσκεψη δεν έκανε καμιά δήλωση.