Back

Πόλεμος Δυτικών- Ανατολικών περιοχών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Πόλεμος Δυτικών- Ανατολικών περιοχών τολικών και Δυτικών περιοχών της Πάφου για την περιοχή ανέγερσης νέου Λυκείου. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας γονέων Πάφου Κώστας Μαυρομάτης σε δηλώσεις του χθες κα- τηγόρησε παράγοντες των δυτικών κοινοτήτων και του Δήμου Πέγειας για πισώπλατες µαχαι- ριές στον αγώνα της ομοσπονδίας να εξασφα- λίσει την ανέγερση του νέου Λυκείου δίπλα από το γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου. Ο κ. Μαυρομάτης είχε κληθεί να σχολιάσει τη συγκρότηση επιτροπής αγώνα αποτις 6 κοι- νότητες δυπικά της Πάφου του Δήμου Πέγειας και του συνδέσµου γονέων του Γυμνανίσου Απο- στόλου Ανδρέα Έμπας, οι οποίοι σε έκτακτη σύσκεψή τους την Κυριακή το βράδυ αποφάσι- σαν να ζητήσουν επείγουσα συνάντηση µετον Υπουργό Παιδείας, προκειµένου να του εκθέ- σουν τα επιχειρήματά τους για την αναγκαιό- τητα ανέγερσης Λυκείου στη δυτική περιοχή της Πάφου. 0 πρόεδρος της ομοσπονδίας γο- νέων αν και παραδέχθηκε την αναγκαιότητα ανέγερσης Λυκείου και στη δυτική περιοχή, χα- ρακτήρισε λάθος να τίθεται αυτή τη στιγµή το θέ- μα, γιατί ηθελημένα ή άθελα, όπως είπε, υπο- νομµεύεται ο στόχοςτης ομοσπονδίας και η προ- Σ επόλεµο εξελίσσεται η διαμάχη των Ανα- τεραιότητα που έχει τεθεί για ανέγερση νέου Λυκείου δίπλα από το Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώ- ρου. Οπρόεδρος της ομοσπονδίας γονέων του Γυμνασίου Έμπας σε δηλώσεις του ανέφερε OTL το θέµα ανέγερσης Λυκείου το οποίο θα εξυ- πηρετεί τις δυτικές κοινότητες, είχε τεθεί από το 1992 και μάλιστα µετη συμβολή πολλών πα- ραγόντων είχε εξευρεθεί και δεσμευτεί χώροςο οποίος εντάχθηκε στο τοπικό σχέδιο. Η Πάφος τα τελευταία χρόνια λόγω της µε- γάλης αύξησης του πληθυσμού της, αντιµετω- πίζει προβλήµατα στα σχολικά κτίρια και ιδι- αίτερα σε ό,τι αφορά τα Λύκεια. Κώστας Νάνος