Back

Τους δουλεύουν 15 χρόνια

ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΛΙΑ Τους δουλεύουν Ι5 χρόνια ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ. δυσκολεύεται κανείς να ξεχωρίσει τα ανθρώπινα ερείπια από τα χαλάσματα των σπιτιών. Η εγκα- τάλειψη των ανθρώπων από την πολιτεία κυριαρχεί από την πρώτη στιγµή που αντικρίζεις την κοινότητα. Ἡ εντύπωση αυτή όµως μετατρέπεται σε οργή όταν ακούσεις τις ιστορίες των ανθρώπων που τους ζήτη- σαν να εγκαταλείψουν το χωρίο πριν από 15 χρόνια, λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους. Οι 60 περίπου. ψυχές που απόµειναν στην κοινότητα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γέροντες, σε αφοπλίόουν κυριολε- κτικά όταν τους ακούσεις να λένε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ακόµη και αν πρόκειται νατους καταπλακώσουν, γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Άλλωστε, όπως µας είπαν, δεν τους έχει μείνει και πο- λύ λάδι στο καντήλι. Η επιβλητική εκκλησία του χωρι- οὔ σπάνιας αρχιτεκτονικής, αναγκάζει τον ταξιδιώτη. να σκεφτεί ότι κάποτε στον περίβολό της έτρεχαν παι- διά και η κοινότητα έσφυζε από ζωή. Σήµερα, τις πε- Ρῥισσότερες φορές αυτή η επιβλητική εκκλησία που την Φφωτογραφίζουν όλοι οι τουρίστες λειτουργεί για να τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία κάποιου ηλικιωµέ- νου. Την Κυριακή το βράδυ µέλη κάποιας οικογένειας που επισκέπτονται την κοινότητα κάθε εβδομάδα, αφού εί- χαν στρώσει το τραπέζι για φαγητό, βγήκαν έντροµοι από το σπίτι αφού ο ένας τοίχος του δωματίου στο οποίο κάθονταν κατέρρευσε. Ακριβώς από κάτω ήταν το κρεβστι που κοιμόταν το ένα µέλος της οικογένειας, το οποίο χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση την παλιά κατοικία τα τελευταία 5 χρόνια. Ευτυχώς που ο γιοςτου, ἢ εν είναι υπερβολή ότι στην Πενταλιά της Πάφου Από θαύμα δεν θρηνήσαµε θύματα κ. Πέτρου Δημήτρη απουσίαζε. Η σύζυγός του, την οποία συναντήσαμε χθες στα χαλάσματα του σπιτιού, προ- σευχόταν κάθε λίγο στον Θεό, αφού - όπως λέει- από θαύμα δεν θρηνήσανε θύματα. Η ιστορία της μετακίνησης του χωριού Τα σπίτια θᾳ πρέπει όλα να κατεδαφιστούν γιατί εί- ναι επικίνδυνα, µας είπε χθες ο κοινοτάρχης της Πε- νταλιάς, Δημήτρης Νικολαΐδης, όµως πρώτα οι αρµό- διοι θα πρέπει να φροντίσουν πού θα μείνουν οι ἄν- θρωποι. Επί εποχής Κυπριανού, υποστηρίζει ο κ. Νι- κολαϊδης, µετά από γεωλογικές μελέτες, λήφθηκε η απόφαση για τη μετακίνηση της κοινότητας 2 χιλιόμε- τρα νοτιότερα. Το 1994 έγινε η απογραφή των κατοί- κων και όσοι για διάφορους λόγους δεν έµεναν µόνι- μα στην κοινότητα αποφάσισαν να µη τους δώσουν οτιδήποτε. Αυτός ο κατάλογος, όπως λέει, άλλαξε 3 φο- ρές µέχρι σήµερα µε κομματικά κριτήρια και ανάλογα µε το ποιος είχε την εύνοια του προηγούμενου κοινο- τάρχη. Στη συνέχεια έκοψαν οικόπεδα, πλην όµως επει- δή τα οικόπεδα ήταν λίγα, τα μοίρασαν µε τρόπο που στον καθένα αναλογεί έκταση από 314 τετραγωνικά µέ- τρα έως 400. Τι µπορεί όµως να κτίσει κανείς σετόση έκταση Πώς θα 6ήσει ένας άνθρωπος του χωριού χω- ρίς αυλή Στο Στατό, τα Χολέτρια και άλλες κοινότητες που μετακινήθηκαν για τον ίδιο λόγο, τους δόθηκε έκταση µιας σκάλας. Στην περίπτωση της Πενταλιάς, στους δικαιούχους εκτός της μικρής έκτασης που τους έδωσαν, η επιχορήγηση για να κτίσουν το σπίτι τους κυ- μαίνεται από |5- 22.000, σύµφωνα µε τον κ. Νικολαΐδη. Με αυτά όµως τα δεδοµένα κανείς δεν εγκατέλειπε την κοινότητα, µε αποτέλεσµα µετά από τόσα χρόνια τα σπίτια που κτί- στηκαν στη νέα περιοχή να είναι ελάχιστα. TOE ASIII . Λάθη στην οριοθέτηση των οικοπέδων Στις καταγγελίες του κοινο- τάρχη της Πενταλιάς έρχεται να προστεθεί και Π καταγγελία του βουλευτή του ΔΗΚΟ Νίκο Πιτ- τοκοπίτη, ο οποίος µε αφορμή την κατάρρευση της οικίας απο- κάλυψε πως οι άνθρωποι που αποφάσισαν να χτίσουν στπινέα Πενταλιά δεν έχουν ακόµη ὸε- κτρικό ρεύμα. Μέσα στον Ία- νουάριο, όπως είπε ο κ. ΠΙΤΤΟ- κοπίτης, µετά από παρέµβασή του στην ΑΗΚ, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να φτιάξει τα δίκτυά της για την πλεκτροδό- τηση της περιοχής γιατί τα οἱ- κόπεδα δεν είναι σωστά opo- θετηµένα. Ο κοινοτάρχης της Πενταλιάς, μιλώντας στον Πολίτη, κάλεσε τον έπαρχο της Πάφου και τον υπουργό Εσωτερικών να λά- βουν δραστικά µέτρα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν ακόµη στην κοινότητα κιν- δυνεύουν καθημερινά να κατα- πλακωθούν. Ο κ. Νικολαΐδης επεσήμανε επίσῃς την ανάγκη αναθεώρησης του καταλόγου των δικαιούχων. Δεν είναι δυ- νατόν, όπως είπε, κάποιος που έχει σήµερα σπίτι στην κοινό- τητα και βρίσκεται σε αυτή κά- θε Σαββατοκύριακο, να µην δι- καιούται οικοπέδου και επιχο- ρήγησης.