Back

Έβρεξε νερό και τρόμο

Ι᾿ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Εκεί που σχεδόν κοντεύαµε να ξεχάσουμε πώς είναι ο χειμώνας, χθες ἄνοιξαν οι ουρανοί. Βροχές και πλήµμµυρες (ἔστω και για λίγο), είχαµε σε ολόκληρη την Κύπρο, µε επίκεντρο όµως την πόλη και επαρχία Πάφου. Το κύµα κακοκαιρίας µάς έρχεται, σύµφωνα µε τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, από την Ελλάδα και αναμένεται να συνεχιστεί για τρεις µέρες. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ. Πάφος µειά την ξαφνική καταιγίδα που, σάρωσετην πόλη καιτα περίχωρα. Η δυ- νατή βροχή ουνοδευόιαν από ιοχυρούς ανέμους, που κινούνταν µε 45-50 μίλια την ὥρα, παρασή- ροντας τα πάντα στο πέρασμά τους, Οιδυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δεκάδες δένδρα μέσα σιῆν Πόλη, τα οποῖα απέκλεισαν δρόμους, μετακινήθηκαν 3 οτέγες εργοστασίων στη βιο- μηχανική περιοχή Μεοόγης, ενώ αρκετοί ηλια- κοϊθερµοσίφωνες και ντεπόζιτα νερού έπεφταν. στους δρόμους. Ο ανεµοστρόβιλος έπληξε κυ- pias ta περίχωρα που βρίσκονται δυτικά της Πά- Φου, την Κισσόνεργα, τη Λέμπα, την Έμπα, τη Χλώρακα καιτη Μεσόγη, όπου σημειώθηκαν µε- Μ ε βομβαρδισµένη πόλη, έμοιαζε χθες η. γάλες καταστροφές και στις δευδροκαλλιέργειες. Και ξαφνικά βράδιασε Ξαφνικά, onc 7.30 10 TIpwi ta μαύρα ούννεφα σκέπασαν τον ουρανό πάνω από την Πάφο, µε- τατρέποντας την ηµέρα σε νύχτα. Η καταιγίδα. βρήκε για µια ακόµη φορά την πόλη απροετοί-- µαστη, εγώ οε αρκετές περιπτώσεις λόγω των ἐρ- γων για το αποχετευτικό, τα συνεργεία που κλή- θηκαν για βοήθεια, αδυνατούσαν να φθάσουν στον προορισµότους. Την ώρα εκείνη στους δρό-- µους κυκλοφορούσαν εκατοντάδες αυτοκίνητα, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να μείνουν ακι- γητοποιηµένα σιν µέση των δρόμων, δηµιουρ- γώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Η Πυροσβε- στική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις αν- θρώπων που ζητούσαν βοήθεια, είτε γιατίτα κα- ταστήµατάτους καιτα σπίτιατους πλημμύρισαν, aite ylati ξεριζωµένα δένδρα έπεσαν πάνω στα αυτοκίνητάτους. Η ξαφνική καταιγίδα που ἐπλη- ἔεχθεςτην Πάφο, από θαύμα δεν προκάλεσε και ανθρώπινα θύματα. Σε δύο περηπώσεις, δένδρα που ξεριζώθηκαν καταπλάκωσαν αυτοκίνητα χω- ρίς ωστόσο να προκαλέσουν οποιοδήποτε τραι- ματισµό, Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, λόγω. που πανικού που επικρατούσε, προκλήθηκαν συ- νολικά 8 τροχαία δυστυχήματα, από τα οποία µό- νο στο ἕνα τραυματίστηκε ἕνα άτομο. Με αυταπάρνηση Κοινή διαπίστωση όσων βρέθηκαν από την. πρώτη στιγµή στα σηµεία των καταστροφών, ήταν. η αυταπάρνηση µε την οποία εργάστηκαν τα συ- νεργεία του Λήμου Πάφου, για να καθαρίσουν. Προνοητικοί οἱ Λευκωσιάτες Ἀρκετές βροχές έπεσαν όµως και στην. πόλη και επαρχία Λευκωσίας, Ιδιαίτερα κα- τάτις πρωινές ώρες. Καὶ επειδή το πάθηµα έγινε µάθηµα, συνεργεία του Δήμου Λευ- Κωσίας εργάστηκαν εντατικά στους δρό- µους, για απομάκρυνση από τις σχάρες των. υπονόµων αντικειμένων, τα οποία παρέ- συρε η βροχή, ώστε να αποφευχθούν οι πλήμμυρες. Εξάλλου, αν Και η Πυροσβε- στική Ὑππρεσία είχε τεθεί σε επιρυλακή, οι κλήσεις που είχε δεχθεί για άντληση νε- ρών από υπόγεια ήταν ελόλιστες. Από τις βροχές σημειώθηκε διακοπή ρεύ- µατος σε αρκετές περιοχές Συγκεκριµένα, σημειώθηκαν ολιγόλεητες διακοπές στις περιοχές Λυμπιών, Λατσιών, κοντά στις Πλάτρες και στην περιοχή Αναλυόντα --- Καπέδων.. Σύμφωνα µε τον ανώτερο λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Λοϊζο Στε- Φρεάτια και να απελευθερώδοῦν τους δρόμους. “από τα ξεριζωµένα δένδρα. ΗΠυροσβεσιική Υπη- ρεσία, παρά τον μικρό αριθµό ἀγδρών που έχει στη διάθεσή της, ανταποκρθηΚὲ από την πρώτη στιγµή στις περιοσύτερες Κλήσεις για βοήθεια, ενώ και τα συνεργεία της ΕΠΦΡΧΙΟΚής Λιοίκησης. βοήθησαν ὥστε να παρασ]εθεῖ Κάθε δυνατή βοή- θεια στους πληγέντες, O εκπρόσωπος του Κινή/αἹόςτων Οικολόγων --- Περιβαλλοντιστών, ΑνδρίΏς Κωνσταντίνου, παρότι επέκρινε ὁσους HEY £Va ή τον ἄλλο πρόπο καλύπτουν παρανομᾶς Που γίνονται σε ρέματα, επαίνεσε τον 1901 HE Tov ono{0 g6pa- -σαν όλες οι υπηρεσίες, TPO THEVOU να αντιµε- πωπιστεί η κατάσταση. 0 ΔΠβρχος Πάφου χα- ρακιήρισε την καιάσταση Τὸν δημιουργήθηκε. χθες το πρωί ως εκτός ελεγλΜΙ Και εξέφρασε τη φάνου, οἱ επόμενες τρεις µέρες θα είναι Ιδιαίτερα βροχερές. «Οἱ πρώτες βροχές που έπεσαν το βράδυ της Κυριακής, αλλά και οι πρωινές της Δευτέρας οφείλονται σε ψυ- κρό μέτωπο, το οποίο πέρασε πολύ γρή- Ύορα από την Κύπρο», δήλωσε χθες στον. «Π» ο κ. Στεφάνου Και πρόσθεσε: «Άνα- µένεται ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αυτό θα οφείλεται σε χαμηλό βαρο- μετρικό, δηλαδή χαμηλή πίεση, Π οποία θα κινηθεί από την περιοχή της Ελλάδας προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει την Ανατο- λική Μεσόγειο. Από ό,τι δείχνουν µέχρι πώρα οι προγνώσεις µας, οἱ ενδείξεις είναι ότι θα φέρει αρκετές βροχές». Σημείωσε ακόµη ότι από το βράδυ της Δευτέρας ή σήµερα το πρωί θα αρχίσει το. νέο κύμα κακοκαιρίας, η οποία θα εππρε- άσει ολόκληρη την Κύπρο. Μαρία Παναγιώτου λύπητουγιατις καϊαστροφές Που σημειώθηκαν. Γιατην περιοχή της Λεωφόρου Τάφοι των Βασι- Ἄξων, οκ. Σαρίκας εἴπε Gu ae 15 περίπου ηµέρες. το αποχετευτικό των ομβρίων υδάτων θᾳ ολο- Κληρωνόταν και θα αποφεύγετο, όπως εἴπε, η κα ταστροφή Ηχθεσινή καταιγίδα και ο ανεμοσιρόβιλος που έπληξε τις δυτικές ουνοικίες και κοινότητες της Πάφου, απέδειξε για µια ακόµη φορά την αδυ- ναµία των ανθρώπων µπροσιά στα στοιχείατης. Φύσης. Την ἴδια στιγµή αποκάλυψε τις αδυνα: μίες και τα λάθη που γίνονται σχετικά µε τη δο- µηση Ίων πόλεων καιτην ἔλλειψη µακρόχρονου, προγραμματισμού. Κατέδειξε επίσης την ανάγκη ότι ὄλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα Πρέπει να κα- ταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, wore va αποφεύγονται καιασιροφές ΈΤΡΟΙΙΟΙ οἱ ϱδΠγοί α πιο σοβαρά προβλήματα δηµι- T ουργήθηκαν στη Λεωφόρο Τάφοι πων Βασιλέων, όπου ο ποταμός Κα- τσικαντάρης μετέτρεψε τη Λεωφόρο σε ένα απέραντο ποτάμι, το οποίο παρέσυρε αυτοκίνητα, κάδους σκουπιδιών, καρέ- κλες και τραπέζια καταστημάτων και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του. Πολλοί οδη- Υοί που διέρχονταν εκείνη την ώρα απὀ τη Λεωφόρο, εγκατέλειψαν έντροµοι τα αυ- ποκ[νητά τους στη µέσῃ του δρόμου, φο- βούμενοι μήπως το νερά τους τα παρα- σύρουν προς τη θάλασσα. Σοβαρά επί- σης προβλήματα δημιουργήθηκαν στο λι- µανάκι της Κάτω Πάφου, όπου ο απο- κλεισµός κάθε διεξόδου προς τη θάλασ- σα είχε ως αποἔλεσµα να πλημμυρίσουν. όλα σχεδόν το κτίρια της Αρχής Λιμένων. και τα καταστήµατα που υπάρχουν στην περιοχή. Στη βιομηχανική περιοχή της Μεσόγης τρία εργοστάσια υπέστησαν σο- βαρές ζημιές, οἱ οποίες ανέρχονται σε 20 περίπου χιλιάδες λίρες, ενώ στην ἴδια πε- Ριοχή ένα λεωφορείο χωρίς επιβάτες ανα- Ἰράπηκε λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου Και των ισχυρών ανέµων. Επίσης, λόγω της καταιγίδας προκλήθηκε βρα-. Χυκύκλωμα στην πλεκτρική εγκατάστα- ση µπιραρίας στην Κισσόνεργα, µε απο- τέλεσµα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο κα- πάστηµα