Back

Μόνο µε την υπογραφή των γονέων

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑΡΕΣ ΜΟΝΑΚΧΕΣ Μόνο µε την υπογραφή τῶν γονέων ίδιος δεν θα έβαζε ποτέ σε µοναστή- ρι νέα κορίτσια, δήλωσε χθες ο Πά- Φου Χρυσόστομος σχολιάζοντας την υπό- θεση που είδε πρόσφατα το φως της δηµο- σιότητας µε τους γονείς των μοναχών να διατυπώνουν κατηγορίες εναντίον του Μη- τροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου. 0 Πάφου επιβεβαίωσε πληροφορίες που τον έφεραν να μεσολαβεί στην υπόθεση τονίζοντας ότιτον επισκέφθηκαν συγγενείς των δύο κοριτσιών. Όμως, όπως είπε, δεν µπορεί να κάνει οτι- δήποτε, γιατί η µονή δεν ανήκει στην Μη- τρόπολήτου. 0 Πάφου είπε ότι γνωρίζει τα δύο κορίτσια και προσωπικά αφού είναι εγ- γονές του Ἱερέα των Μεσσάνων, στο σπίτι του οποίου έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές. Μιλώντας στο περιθώριο τῆς μεταφοράς τῶν εικόνων στη Γυναικεία Μονή Παναγίας Σα- λαμιώτισσας, ο Πάφου είπε οτι θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση των γονέων για να yi- νει κάποια γυναίκα μοναχή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέα κορίτσια. Γι’ αυτό, είπε, ο ίδιος συμβούλευσε την ηγουµένη μοναχή της Μονής της Σαλαμιώτισσας να µην βια- χ ωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, ο στεί να στελεχώσει την Μονή, αλλά αυτό να γίνει µε πολύ αργό τρόπο. Επιστολή συμπαράστασης Ἐν τω µεταξύ, την έντονη διαµαρτυρίατους για τις κατηγορίες εναντίον του Μητροπο- λίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου, ότι προσηλυτί- ζει νέους και νέες και τους παρασύρει στον μοναχικό βίο, διατυπώνουν εγγράφως νεα- ρά ζευγάρια που παρακολουθούν τις ομιλίες του Αθανασίου, και τον έχουν πνευματικό πατέρα. Σηµειώνουν μάλιστα ότι ο ίδιος βοή- θησε και ευλόγησε τους γάµους τους. Στην επιστολή υπενθυµίζουν το γεγονός ότι, το θέµα των ομιλιών του στο Πανεπιστήµιο Κύ- πρου τα τελευταία χρόνια ήταν η. ερμηνεία του Μυστηρίου του Γάμου. Γράφει η επιστολή: «Επειδή από τους κα- τηγορούντες χρησιμοποιήθηκε ο λόγος του Χριστού «ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ. εμέ οὐκ εστί µου άξιος », µε τον οποίο ισχυ- ρίζονται ότι ξεγελά τους νέους ο Γέροντας για να απομακρυνθούν από τους γονείςτους, αναγκαζόµαστε να αναφέρουμε την ερµη- γεία του χωρίου, όπως ο ίδιος ο Γέροντας έδωσε σε ομιλία του. Με το λόγο του αυτό, ο Χριστός δεν εννοεί ότι δεν πρέπει να αγα- πούμε ή να αγνοούμε τους γονείς µας, αλλά ότι στον χώρο της καρδιάς µας πρέπει να βρίσκεται πάνω από όλα ο Χριστός και µετά οτιδήποτε άλλο. Εμείς τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανά- σιοτον βιώνουμε ως πατέρα αληθινό, ο οποί- ος µε την άδολη και αστείρευτη αγάπη του, βοηθά µεν τα παϊδιά του, αλλά τα αφήνει μόνα τους να βρουν το δρόµο τους. Εάν βέ- βαια κάποιος επιθυµεί αντί του έγγαµου βί- οὐ να επιλέξει το μοναχικό βίο, τότε ασφα- λώς ο Γέροντας δεν µπορεί να τον αποτρέψει, αφού και οι ίδιοι οἱ γονείς του δεν μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν αυτή η εμπειρία µας που δεν µας αφήνει αδιᾶ- φορους και ανενόχλητους από τα όσα ψευ- δή ξεστοµίζονται εναντίον του Γέροντά µας ‘ Αθανασίου», καταλήγουν οἱ πολίτες. Κώστας Νάνος