Back

Γνώσεις για γοητεία

ΟΝΟΡΦΙΑ. ΜΥΘΟΙ δ ΑΛΗΘΕΙΕΣ στά από “βασανιστικά” διλήμματα όσον. αφορά την περιποίηση Και τη διαπήρηση της Καλής της εμφάνισης. Ποιες πληροφορίες από όσες “βομβαρδιζόμαστε” καθημερινά ε- ναι αληθινές Και ποιες είναι απλά μύθοι Β Μύθος: Η λιπαρότητα είναι πρόβλημα ποὺ δεν αντιμετωπίζεται Αλήθεια: Υπάρχουν εξειδικευμένα σµηγµα- τορρυθµιστικά προϊόντα που ελέγχουν την. υπερέκκριση των σµηγµατογόνων αδένων, εμποδίζοντας την υπερβολική σμηγµατόρροια. Διατίθενται, επίσης, ειδικά καλλυντικά που xa- ρίζουν Ιδανικό µατ αποτέλεσµα διαρκείας, απο- τρέποντας την αντιαισθητική γυαλάδα. Όσο για τα ανεπιθύμητα σπυράκια, µπορεῖε να τα εξαφανίσετε κυριολεκτικά µέσα σε µια νύχτα, εφαρμόζοντας πάνω τους τα τζελ που Ta En- ραίνουν (σχεδόν) αστραπιαία. Kati nou dev πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι και Π λιπαρή επι- δερµίδα έχει ανάγκη ενυδάτωσπς, γιατί δΙα- τρέχει Κίνδυνο αφυδάτωσης. Β Μύθος Κάποια Καλλυντικά βλάπτουν Αλήθεια: Δεν υπάρχουν βλαβερά καλλυντι- κά, απλώς ασύμβατα µε συγκεκριμένους τύ- πους, αφού κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική, διαθέτει δικά της γνωρίσματα και πιθανόν να µη δέχεται ευνοϊκά κάποια από τα συστατικά του Καλλυντικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δια- Κόπτετε αµέσως τη χρήση Και επιλέγετε άλλα, σύμφωνα µε τις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις του δέρµατός σας. 8 Μύθος Τα λεπτά φρύδια κολακεύουν πιο πολύ από τα πυκνά Αλήθεια Το σχήµα Και το πάχος των φρυ- διών είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση, αφού εξαρτώνται από τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προσώπου Και πρέπει να ρυθμίζονται µε την καθοδήγηση ειδικευµένῃς αισθητικού, που. θα τους δώσει την Ιδανική φόρμα. Σε γενικές K άθε γυναίκα βρίσκεται συνεχώς µπρο- γραµµές, δεν πρέπει να παρεκκλίνετε περβο- λικά από το φυσικό σχήµα τους, αλλά να πε- ριορίζεστε µόνο σε µικροεπεµβάσεις βελτίω- σης, που δεν θᾳ αλλοιώνουν “δραματικά” τη γραμµήτους. Ἡ Μύθος: Μόνο το νυστέρι του πλαστικού χειρουργού µπορεί να µας βοηθήσει να... κλέ- ψΨουμε χρόνια Αλήθεια: Υπάρχουν πολλά κόλπα και τρικ που µπορείε να εφαρµόσετε, προτού κατα- λήξετε στον πλαστικό. Το χρώμα των μαλλιών, Π σωστή κουπ ανάλογα µε τις γραμμές του προσώπου, Το κατάλληλο μακιγιάζ, σε συν- δυασµό µε τις ενδεδειγµένες, κατά περίπτω- ση, αντιρυτιδικές Κρέµες ανάπλασης και επα- νόρθωσπς, μπορούν να συμβάλουν πολύ θε- αµατικά σε µια ικανοποιητική εμφάνιση, που Κάθε άλλο παρά θα προδίδει την ηλικία σας. Ἡ Μύθος: ΟΙ κρέµες κατά των ρυτίδων δεν είναι πραγματικά αποτελεσματικές Αλήθεια: Τα προϊόντα των σοβαρών και κα- παξιωµένων εταιρειών τπρούν τις υποσχέσεις τους σε µεγάλο βαθµό. Στο σχεδιασμό και στην παρασκευή ενός αντιρυτιδικού προϊό- ντος συμμετέχουν ολόκληρα επιτελεία εἰδΙ- κευµένων επιστημόνων οἱ οποίοι καταθέτουν γνώση, πείρα Και προηγµένῃ τεχνογνωσία, για τη δημιουργία δραστικών συνθέσεων που, ακόµπ κι αν δεν εξαλείψουν εντελώς το πρό- βληµα, τουλάχιστον καταφέρνουν να το µει- ώσουν αισθητά. Ἡ |ήύθος Οἱ ενυδατικές κρέµες προσφέ- ρουν µόνο σηγµιαίο αποτέλεσµα, χωρίς διάρ- κεια Αλήθεια: ΟΙ μοντέρνες ενυδατικές κρέµες των τελευταίων ετών παρέχουν συνεχή ενυ- δάτωση για ολόκληρο το 24ωρο και “εκπαι- δεύουν” το δέρµα να δεσμεύει υγρασία ή να παράγει µόνο του τα δικά του λιπίδια, έτσι ώστε να µη φθάνει στο σηµείο να “διψάει”. Άρα, κρίνονται απόλυτα αναγκαίες γΙα τη δια- τήρηση της υγείας της επιδερμίδας και πρέπει να χρησιμοποιούνται ανελλιπώς και σε καθη- µερινή βάση.