Back

Αλόη Βέρα, φυσικό γιατρικό

Αλόπ Βέρα, φυσικό γιατρικό ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΠΓΟ ΒΟΤΑΝΟ 4000 ΧΡΟΝΩΝ θρεπτικών συστατικών, των οποίων η συνδυασµέ- νη ὁράσῃ και ισορροπία, παράγει ένα πιο Ισχυρό αποτέλεσµα από ότιθᾳ έδινε Π χρήση των συγκεκριμένων συστατικών χωριστά. Τα συστατικά αυτά λειπουργούν σαν ομάδα, ενισχύοντας το ένα τα αποτελέσµατα του GA- λου, αφού έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται. Ταυ- τόχρονα, n Αλόῃ Βέρα έχει Ιδιότητες προσαρμογής, ώστε να ενισχύει τη γενική άμυνα του οργανισμού για αντιµε- τώπιση διαφόρων µολύνσεων ή του στρες. Το ζελέτης Αλόης Βέρα περιέχει περισσότερα από 75 γνωστά συστατικά: © Brrapives Περιέχει µια ποικιλία βπαμινών, οἱ πιο σημαντικές όµως είναι οἱ αντιοξειδωτικές βπαμίνες 6, Ε Και π Βήτα Καρο- τίνη, πρόδρομος της βπαμίνης Α. Η Αλόη είναι επίσης από τα λίγα φυτά που περιέχουν βπαμίνη Β12, πολύ ση- µαντική για τους χορτοφάγους. η Μέταλλα - ἱχνοστοιχεία Αυτά είναι το μαγνήσιο, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το Χρώμιο, το ασβέστιο, Το νάτριο, Το Κάλιο, TO σίδηρο Και το σημαντικότατο αντιοξειδωτικό σελήνιο. Ὦς Αμινοξέα To ανθρώπινο σώµα χρειάζεται 22 αμινοξέα, τους οἱ- κοδομικούς λίθους των πρωτεϊνών και ο χυμός Αλόπς Βέρα παρέχει 20 από αυτά. Το δε ζελέτης Αλόης µάς ὅἷ-- γει 7 από τα 8 απαραίητα αμινοξέα, που δεν μπορούν να παρασκευαστούν από τον ανθρώπινο οργανισμό και ποέπει να λαμβάνονται σε µορφή τροφής. ! Σακχαρίες Αυτοί περιλαμβάνουν τη σηµαντική αλυσίδα πολυ- σακχαριτών που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα Και βοπθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. @ ‘EvCupa Περιέχει λιπάσες και πρωτεάσες που διασπούν το φα- γπτό και βοπθούν την πέψη, καθώς και καρβοξυπεπτι- δάση που εμπλέκεται στην αντιφλεγμονώδη διαδικασία. @ Στερόλες (λιπαρά οξέα) ΟΙ τρεις κύριοι τύποι λειτουργούν ως ισχυροί αντι- φλεγμονώδεις παράγοντες. @ Lanwviver Αφρώδεις μικροοργανισμοί που ὅρουν αντιµικροβια- Κά, ενάντια σε βακτήρια, ιούς και μύκητες. 88 Λιγνίνη Αυτή π ξυλώδης ουσία προσδίδει στην Αλόῃ Βέρα την ικανότητά της να δΙεισδύει βαθιά στο δέρµα, Βὲ Ανθρακινόνες Οι πιο σημαντικές είναι Π αλοϊνη και Π εµοδίνη, όλες µα- H Akon Βέρα προσφέρει ένα πλούσιο συνδυασμό ζίόµως είναι δυνατά παυσίπονα και γνωστές γία τις αντι- βακτηριακές τους Ιδιότητες. Στη γνήσια µορφή τους είναι πολύ δυνατά καθαρτικά. Ἡξ Σαλικυλικό οξύ Το συστατικό αυτό που μοιάζει µε την ασπιρίνη, εἶναι αντιφλεγμονώδες και βοπθά τοπικά στη διάσπαση του νεκρού ιστού. Ποιο είδος Αλόης Βέρα, Η καλύτερη µορφή Αλόπς είναι το 10056 σταθεροποἰ- ημένο ζελέ Αλόης Βέρα, σαν υγιεινός χυμός. Αυτό το στα- θεροποιηµένο ζελέ πρέπει να είναι το Κύριο συστατικό κάθε προϊόντος τοπικής εφαρµογής ή πόσιμου χυμού. Δυστυχώς, πολλά προϊόντα στην αγορά που φέρουν την ονομασία “χυμός αλόπς βέρα”, µπορεί να περιέχουν ένα πολύ μικρό µέρος από το εσωτερικό του φύλλου της αλόπς. Αν δεν είστε σίγουροι, αναζητήστε τη Σφραγίδα Έγκρισπς του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου της Αλόης (1μΑ.5.ς,). Το Συμβούλιο αυτό είναι ένας ανεξάρ- πητος αμερικανικός οργανισµός, που ρυθμίζει κι επιβλέ- πει την ποιότητα Και περιεκτικότητα των προϊόντων σε Αλόῃ Βέρα. Εάν π σφραγίδα έγκρισης υπάρχει στη συ- σκευασίᾳ του προϊόντος που αγοράσατε, τότε είναι αξιό- πιστο. Το ψυχρής διαδικασίας σταθεροποιηµένο ζελέτης Ἀλόπς Βέρα είναι κατά 9736 αγνό καιτο κοντινότερο προϊ- όν που µπορεί να λάβει κανείς προς το φυσικό, ακατέρ- γαστο ζελέ του φυτού. Πού κάνει καλό η Αλόπ Βέρα Η Αλόπ Βέρα, χάρη στην περιεκτικότητά της σε θρε- πτικά συστατικά και τις αντιοξειδωτικές της Ιδιότητες, βοπθά καταρχήν σπιν πρόληψη των τραυματισμών στους επιθήλιους ιστούς και έπεπα στι γρήγορη επούλωσήτους, αν τραυματιστούν -το επιθήλιο είναι ένα στρώμα κυττά- PWV Nou καλύπτει το σώµα ή επενδύει µια κοιλότητα που συνδέεται µαζίτου. Τὸ μεγαλύτερο επιθήλιο είναι το δέρ- μα µας, αλλά στον οργανισμό συμπεριλαμβάνεται Και το έντερο, οἱ βρόγχοι Και το γεννητικό σύστημα. Τα αντιο- ξειδωτικά πολεμούν τις καταστρεπτικές “ελεύθερες ϱ- ζες”, τις ασταθείς ενώσεις που ὅημιουργεί ο µεταβολ- σµός µας και βρίσκονται στους περιβαλλοντικούς παρά- γοντες µόλυνσς. Οἱ ελεύθερες ρίζες θεωρούνται υπεύ- θυνες για ασθένειες, όπως Κάποιες μορφές καρκίνων, αλ- λά και την επιτάχυνσπ της διαδικασίας της γήρανσης. Πώς κάνει Καλό η Αλόη Βέρα, Η φυσική αντιφλεγμονώδης και αντιµικροβιακή δρά- ση της Αλόπς Βέρα συνδυάζεται µε τα θρεπτικά της συ- στατικά, για να προωθήσει την ανάπτυξη των κυπάρων και συνεπώς την επούλωση. Ωστόσο, Π Αλόπ δεν βοπθά µόνο ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Οἱ πε- ρισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν Αλόπ αναφέ- POUV µια γενική αίσθηση βελπωσης της υγείας τους. Οἱ πιο πολλοί ὅπλώνουν πως τους Κάνει πιο ήρεμους και µε λι- γότερο άγχος. Αυτή π δήλωση σχετίζεται µε την επίδρα- ση της Αλόης στο ανοσοποιητικό σύστηµα. Με την Αλόπ, το ανοσοπο!ητικό µας σύστηµα εναρµονίζεται Kal λει- τουργεί πιο ομαλά, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τον οργανισμό απέναντι στις εξωτερικές επιθέσεις.