Back

Να αυξηθεί το 40ό, αλλά όχι να ξεχειλώσει

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Να αυξηθεί το 406, Το Πλικιακό όριο στην παροχή επιδόματος Τέθηκε µε Το επιχείρημα ότι ΤΟ. πρόγραµµα τύγχανε εκμετάλλευσης από νο 50 και 55 ετών. Τα µέλη της κονοβουλευτκής Εππροπής a ας τόνισαν χθες στο υπουργείο Ὑγείας την ανά- Ύκη επέκτασης του ορίου των σαράντα ετών στο πλαίσιο κρπηρίων που θᾳ καθοριστούν εκ γέου, ώστε να αποφεύγεται και π “εκμετάλλευ- ση” του κρατικού επιδόματος. Παράλληλα, βου- λευτές χαρακτήρισαν το ποσό του επιδόματος που. ανέρχεται στις επτακόσ!ες Πενήντα λίρες ως Μαστείο”. Ο εγγράψας το θέµα, βουλευτής TOU ΔΗΣΥ Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ανέφερε ότι δε γί- γεται το κράτος να λέει “όχι” τη στιγµή που η επιστήμη λέει “ναι”. σε γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και χαρακτήρισε Τα Κρπήρια ως λανθασμένα, Ο κ. Ζαχαρίου υπενθύμισε ότι από το 2003 τέθηκε Το όριο Των 40 ετών στην παροχή επιδόµατος για εξωσωµατική γον!µο- ποίηση µετο επιχείρημα ότιτο πρόγραµµα τύγ- Χανε εκμετάλλευσης από γυναίκες 50 και 55 ετών. “Για την απόφαση λήφθηκε υπόψη Π. γνώ- αλλά όχι να ξεχειλώσεί μη γιατρών που συμμετείχαν σε επιστημονική επιτροπή του υπουργείου. Πώς γίνεται οἱ ίδιοι γιατροί να προβαίνουν στις Ιδιωτικές κλινικές που, διατηρούν σε εξωσωµατικές γονιµοποιή- σεις γυναικών αρκετά μεγαλύτερες των 40”, δἱε- ρωτήθηκε ο κ. Ζαχαρίου γα να προσθέσει ότι παραπηρούνται και σοβαρές καθυστερήσεις σπιν Καταβολή των επιδομάτων, µε 298 αιτήσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Ελένη Θεοχάρους ξεκαθάρισε 6 ότιτα κρι- τήρια που θα τεθούν πρέπει να εἶναι καθαρά Ι4- τρικά ενώο βουλευπῖς του ΑΚΕΛ Κυριάκος Tu- ρίμος ζήτησε όπως ῃ Εθνική Εππροπή Βιοηθικής καταθέσει πρὶν το ΚαλοκαίρΙ το νομοσχέδιο που θα λύσει τα προβλήματα. Ραταιστικό χαρακτή- ΡΙσεῃ βουλευτής του ΔΗΚΟ Αθηνά Κυριακίδου το όριο ηλικίας των 40 ετών και εισηγήθηκε όπως αυτό αυξηθεί στο 450 έτος. Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι όταν διαπΙ- στώθηκε ότι υπήρξε ανεξέλεγκτη κατάσταση στη χορήγηση επιδομάτων, ορίσθηκε ΕΠΙστη- µονική Επιπροπή, η οποία το 2003 καθιέρωσε το σχέδιο που υπάρχει σήμερα. Σύμφωνα µε τον Σωτήρη Σωτηρίου, έχει συσταθεί νοµοπα- ρασκευαστική. εππροπή που εξέτασε το θέµα Kal n οποία µέσα στα συμπεράσματά της ὅια- πιστώνει ότι υπάρχουν ζητήματα βιοηθικής. Πρόσθεσε ότι το όριο ηλικίας στις εξωσωµστ]- κές είναι θέµα επιστημονικό, όμως, ανέφερε, στην εξίσωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη Και ο παρονοµαστής της καλύτερης αξιοποίη- σης των οικονοµικών του κράτους. Σοβαρές καταγγελίες Επικαλούµενη μαρτυρίες ιδιωτών γιατρών, η Αθηνά Κυριακίδου ισχυρίσῆικε ότιτα φάρμακα που χορηγούνται από τα κρατικά φαρμακεία στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε εξωσω- µατική δεν συντηρούνται σε ψυγεία, αλλά φυ- λάγονται σε συρτάρια µε αποτέλεσµα να εἶναι αναποτελεσµατικά Και να αποτυγχάνουν οι εξω- σωματικές. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του Και έκανε λόγο για ενδεχόµε- γη υστεροβουλία των γιατρών, ενώ ο κ. Σωτῃ- ρίου ανέφερε φανερά ενοχλημένος όταν γιατροί είχαν υπόψη τους περιπτώσεις µη επαγγελµατ]- κής συμπεριφοράς φαρμακοποιών του ὅηµο- σίου͵ θα έπρεπε να τις διαβιβάσουν στο υπουρ- γείο “όπως η δεοντολογία επιτάσσει”. Δεν ap- µόζεινα δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώ- σεις και ανησυχία στο λαό, σημείωσε οκ. Σω- πηρίου. ΕίΠε ακόµη ότι στο αναθεωρηµένο σχέ- διο που προωθείται, θα δοθεί δυνατότητα γα χρηματοδότηση φαρμάκων που δεν βρίσκονται τώρα στο κρατικό συνταγολόγιο. TOTO ΑΛΕΞΑΝΛΡΙΝΟΥ