Back

Εθνοφρουρός αφαίρεσε την περόνη για εκδίκηση

ΕΡΙΞΑΝ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ου Κ. Εθνοφρουρός αφαίρεσε την περόνη για εκδίκηση: Επίθεση µε αμυντική χειροβομβίδα διενερ- γήθηκε τις πρωινές ώρες χθες κατά του σπιτιού του Διοικητή της Μοίρας Υποβρυχίων Κατα- στροφών στο Μαρί. Γύρω στις 2.35 τα ἔημε- ρώματα χθες, σημειώθηκε Π έκρηξη στον εξω- τερικό χώρο της Κατοικίας του 37χρονου στρα- τιωτικού Γιαννάκη Πετρίδη, στη Λαϊκή Λευκοθέα της Λεμεσού. Tn σκηνή επισκέφθηκαν αξιωµα- τικοί Και µέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, του ΓΣΠ, του ΟΠΕ, του Αστυνομικού Σταθμού Πολεμιδιών, του Ουλαμού Άμεσης Επέµβασης, καθώς επί- σης και ο Πυροτεχνουργός της Αστυνομικής Δι- εύθυνσης Λεμεσού, οἱ οποίο! προέβησαν σε επι- τόπιες εξετάσεις. Από την έκρηξη, η οποία οφει- λόταν σε ρίψη αμυντικής χειροβομβίδας τύπου ΑΕΑΕΣ, προκλήθηκαν υλικές ζηµιέςστην µπαλ- κονόπορτα της οικίας. 0 Αστυνοµικός Διευθυ- ντής Λεμεσού κ. Γ. Παπαγεωργίου δήλωσε ότι συγκεντρώνονται στοιχεία κι αξιολογούνται τεκ- µήρια, προκειµένου να εντοπιστεί ο δράστης. Ὑποστήριξε ότι πέραν της πιθανής ενέργειας του. εκφοβισμού που προφανώς ήθελε να πετύχει ο δράστης ήταν δυνατός ο τραυματισμός κάποι- οὐ προσώπου της οικογένειας του παραπονού- μενου. Για τον τύπο της χειροβομβίδας, ανέφε- ρε ότι εισάγεται από παλιά από την Ελλάδα, αλ- λά χρησιµοποιείται και σήµερα από την Εθνική Φρουρά. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθε- ση. Ο παραπονούμενος στρατιωτικός σε Κατά- θεσή του στην Αστυνομία εξέφρασε ορισμένες υποψίες για τον πιθανό δράστη της κακόβου- λης ενέργειας, δίνοντας κατεύθυνση για τις αστυ- Νομικές έρευνες στον επαγγελματικό χώρο όπου. ὁραστηριοποιείται. Στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθµό της Λεμεσού κλήθηκε εθνοφρουρός ο οποίος φέρεται να διατύπωσε απειλές µετά την τιμωρία του για παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε. Από το άλλοθι που παρουσίασε σε σχέση και µε καταθέσεις που λήφθηκαν από τον φιλικό του περίγυρο δεν προέκυψαν οποιαδήποτε στοι- Χεία που να τον ενοχοποιούν. Ο Σύνδεσμος Εφέ- ὅρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, µε ανακοίνω- ση που εξέδωσε χθες, καταδικάζει την βοµβι- στική επίθεση κατά του Διοικητή της ΥΚΑΝ και εκφράζει την συμπαράστασή του προς τον ίδιο και την οΙκογένειά του. Οἱ Έφεδροι θέτουν τους εαυτούς τους στη διάθεση των αρμοδίων αρ- χών, αν χρειαστεί η βοήθειά τους, γΙα Εξιχνίαση της υπόθεσης. Εμπρπσμύς QUTOKIVNTOU Γύρω σης 3.30 τα ἑημερώματα και δεύτερη κα- Κόβουλη ενέργεια καταγράφεται om Λεμεσό, Στό- Χος στην περίπτωση, ήταν το αυτοκίνητο μάρκας. ΜΕΒΕΕΡΕΣ, του 52χρονου Ανδρέα Σταύρου Καῖ- σή, που εργάζεται ως αχθοφόρος στο λιμάνι Λε- µεσού. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από ΤΗΝ Κατοικία του παραπονούµενου, στην οδό Με- λεάνδρου στην Αγία Φύλα. Τη σκηνή επισκέφθη- καν αξιωματικοί Και µέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, του Αστυνομικού Σταθμού Πολεμιδιών, του Ουὐλαμού Άμεσης Επέµβασης και του Γραφείου Συλλογής. Πληροφοριών, όπου µετά τις προκαταρτικές εξε- τάσεις, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε Κακό- βουλα, αφού οἱ δράστες περιέλουσαν το αυτοκί- Ννητο µε εύφλεκτη ύλη. Από τη φωτιά, Π οποία κα- πασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπῃρεσία, προ- κλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο, το κόστος των οποίων δεν έχει υπολογιστεί. Και σ᾿ αυτή την υπό- θεση δεν διαφαίνεται κατεύθυνση για τις έρευνες της Αστυνομίας αφού δεν υπάρχουν ικανοποιητικά τεκμήρια, ούτε υποψία από τον παραπονούμενο για Κάποιο δυσαρεστηµένο πρόσωπο που ΄θᾳ προκα- λούσε ζημιά σε περιουσία του. ΠΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ