Back

Χίλια µάτια να τους βλέπουν...

Πολλά... µάτια να βλέπουν την επιβλητική εμφάνιση της ομάδας τοὺς ήθελαν οιτρεισήμισι χιλιάδες Απολλωνίστες, που ήταν προχθές στη δυτική κερκίδα του Τσιρείου σταδίου. Οι ᾿κυανόλευκοι” παίκτες μπήκαν από το ξεκίνηµα παθια- σµένοι και αποφασισμένοι στο γή- πεδο, θέλοντας να µην δώσουν πολλά δικαιώµατα στην Ένωση να υπερασπιστεί τη στενή νίκη (2-1) που είχε σημειώσει στον πρώτο αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρ- ξαν και στιγμές, όπου οἱ παίκτες του Απόλλωνα έκρυψαν την µπά- λα και... σκόρπισαν τον ενθουσια- σμµό στις τάξεις του κόσμου. Πά- ντως, η λεμεσιανή ομάδα, πέραν από την εξασφάλιση του εισιτηρίου εισόδου στην τετράδα του κυπέλ- λου, έστειλε μήνυμα προς πάσα κα- τεύθυνση, ότι από συγκυρίες βρί- σκεται ακόµα σε δύσκολη θέση στον βαθμολογικό χάρτη του πρῶ- ταθλήµατος. Ενόψει ΑΕΠ... Η προχθεσινή επιβλητική εμφά- νιση, αποτελεί το καλύτερο ψήσι- μο” προς τους υποστηρικτές του Απόλλωνα, για να αΚο- λουθήσουν µαζικατην ομάδα στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής µε την Πάφο. Με παρόμοια εμφάνιση και στο Πα- φιακό, τότε OL κυανόλευκοί’ δεν θα έχουν πρόβληµα να πετύχουν TO or τούµενο απέναντι στο συγκρότημα του Νίκου Αντρονίκου, έτσι ώστε να επιτευχθεί και μαθηματικά η εξα- σφάλιση της ομάδας. Οι διακριθέντες Το πάθος και το τσαγανό που εἴ- χαν οι Ούκας Σόσιν και Κώστας Μα- λέκκος προχθές, είναι στοιχεία που έχουν συνηθίσει να βλέπουν το τε- λευταίο τρίμηνο οι οπαδοί του Απόλλωνα. Την γνωστή... αθόρυβη δουλειά έκαναν πάλι οἱ Μάρκο Μπαρούν και Μπογκτάν Αντόνε. 0 Κρίστης Θεοφίλου ήταν κυρίαρχος ia] στην πλευρά του, έβγαλε την µπα- λιά στο πρώτο -εξαιρετικό σε εκτέ- λεση- τέρμα του Ούκας Σόσιν. Ταυ- τόχρονα, όλοι οἱ παίκτες που χρη: σιµοποίησε προχθές ο Μπερντ Στά- γκε, έβαλαν το λιθαράκι τους για τη... µάγκικη πρόκριση του Απόλ- λωνα. Αξίζει πάντως να σταθούμε σε δυο παίκτες που θεωρήθηκαν τε- λειωμένοι”’ σε κάποια στιγµή της φετινής σεζόν. 0 έμπειρος Βάσος Μελαναρκίτης έκανε σπουδαία δου- λειά στον ανασταλτικό χώρο της μέ- σαΐας γραµµής. Ο 12χρονος µεσο- αμυντικός αποδεικνύεται πολύτι- μο...εργαλείο για την τεχνική ηγε- σία, δείχνοντας ότι η μπάλα είναι όπωςτο ποδήλατο και δεν ξεχνιέται ποτέ. 0 Μελαναρκίτης θύμισε πολύ τον αγωνιστικό εαυτό που είχετις μέρες που... μεσουρανούσε πριν µε- ρικά χρόνια µετη φανέλατης Ανόρ- θωσης. Η έκπληξη της προχθεσινής αναμέτρησης ήταν η παρουσία του Γκάμπορ Ζαβάντσκι σε ρόλο λίµπε- ρο:0 Ούγγρος ποδοσφαιριστής, εἰ- δικά το πρώτο ημίχρονο, λειτούρ- γησε άψογα σε ρόλο... σκούπας, δί- δοντας λύσεις από το πουθενά στον Μπερντ Στάγκε. Είχε πολύ καλό συ- ντονισµό µετους δυο στόπερ -Μά- ριο Αντωνίου και Γιώργο Μερκή- αν εξαιρεθούν µερικά διαστήματα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν ο Ζαβά- ντσκι φανερώσει παρόμοιο αγωνι- στικό χαρακτήρα Και στα εναποµεί- Επιβλητική ήταν η προχθεσινή εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα, κάτι που ικανοποίησε απόλυτα τους υποστηρικτές της ομάδας. : Χίλια µάτια να τους βλέπουν... γαντα παιχνίδια της σεζόν, δεν απο- κλείεται να τεθεί θέµα συνέχισης της συνεργασίας του µε τον Απόλ- λωνα. Οι οργανωμένοι Ιδιαίτερα οι οργανωμένοι οπα- δοί “έστησαν” καλή ορχήστρα συ- γοδείας της ομάδας στην προχθε- σινή αναμέτρηση του Τσιρείου. Γέ- µισαν εντελώς τη δική τους γωνιά στο κάτω διάζωµατης δυτικής κερ- κίδας και ήταν εκδηλωτικοί από το πρώτο µέχρι το τελευταίο λεπτό. Ὁπωστόνιζαν Χθες, πλέον... βάζουν τα κεφάλια µέσα” και ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία την Κυρια- κή στο Παφιακό. Λόγω της κρισι- µότητας της αναμέτρησης, δεν θα είναι έκπληξη η ᾿κυανόλευκη΄ εκ- στρατεία στην Πάφο να...αγγίξειτις τρεις χιλιάδες. Πύλυς Χαραλάμπους