Back

Η μειωμένη αστυνόμευση αύξησε τις διαρρήξεις

ΠΑΦΟΣ: ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΜΑΔ Π μειωμένη αστυνόμευση αὐξῃσε τις διαρρῄξεις Το τελευταίο δεκαπενθήμερο οἱ µπχανοκίνητες περιπολίες των ανδρών της ΜΑΑΛ σταμάτησαν, ενώ εξετάζεται κατά πόσον θα συνεχιστεί Π υπερωριακή απασχόληση των αστυνομικών ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ | i Η έναρξη του πρωταθλήματος ποδο- σφαίρου και οι αυξημένες ανάγκες αστυ- νόµευσης που αντιμετωπίζει και το Αρχη- γείο Αστυνομίας, οδήγησαν την ηγεσία της Δύναμης στην απόφαση να τερματίσει το µέτρο της αυξημένης αστυνόμευσης στην Πάφο. Το μέτρο αυτό είχε αποφασισθεί µε- τά τα επεισόδια που είχαν γίνει μεταξύ αστυ- υπόλοιπες ηµέρες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο φόρτος εργασίας που αντιμετώπιζαν πολ- λά τμήματα. Αυτά τα µέτρα, όπως εκτιµή- θηκε Και απο την ηγεσία της αστυνομίας, εἷ- χαν αποδώσει και μάλιστα είχε σημειωθεί µείωση των κλοπών. Το τελευταίο δεκαπεν- θήµερο όµως οἱ μηχανοκίνητες περιπολίες των ανδρών της ΜΑΑΔ σταμάτησαν, ενώ εξετάζεται κατά πόσον θᾳ συνεχιστεί η υΠε- ρωριακή απασχόληση των αστυνομικών. Αυτό το διάστηµα που υπήρξε χαλάρωση της αστυνόμευσης διαπιστώνεται ότι αυξή- Δημοτική αστυνομία Η δηµιουργία ὅπμοτικής αστυνομίας θᾳ έλυνε πολλά προβλήματα αστυνόμευσης, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Πάφου Φειδίας Σαρίκας, υπενθυµί- ζοντας ΤΏν υπόσχεση που είχε δώσει πριν TO Ka- λοκαίρι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Και Δημόσιας Τάξης. Θα ήταν πολύ µεγάλο λάθος αν τα ζητή- µατα ασφάλειας Και αστυνόμευσης υπολογίζο- νταν και αντιμετωπίζονταν µε οικονοµίστικες λο- γικές από Την πλευρά του κρήτους, σημείωσε ο κ. la KO vo UM G1 MOU EXE! θηκε ο αριθµός των κλοπών και διαρρήξεων. Σαρίκας. ΄ 4 i Τα στοιχεία επιβεβαίωσε και ο βοπθός Κάλεσε επίσης και ο ίδιος τους πολίτες να πά- om d1a6eon IN 1 GOTUVOLIC αρχηγός αστυνομίας, Σωτήρης Χαραλά- ρουν µέτρα ασφάλειας Και να µην περιμένουν ότι είναι περιορισιΙένα µπους, σημειώνοντας πως μελετώνται διά- έξω από Κάθε σπίτι ή επιχείρηση θᾳ βρίσκεται ΦοροΙ τρόποι ενίσχυσης της αστυνόμευσης. περιπολικό της αστυνομίας. νομικών και Ελληνοποντίων και τις KaTay- γελίες που είκαν γίνει από φορείς της Πάφου για ελλιπή αστυνόµευσπ. Η ηγεσία της αστυ- νοµίας, προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανησυχίες που διατυπώνονταν, είχε απο- φασίσει την αποστολή στην Πάφο σε κα- θηµερινή δύναµπ ανδρών της ΜΑΑΔ για περιπολίες στην τουριστική περιοχή. Παράλληλα, είχε αποφασισθεί στην αστυ- νομική διεύθυνση Πάφου να δοθεί π Suva- τότητα για υπερωριακή απασχόληση των αστυνομικών τα Σαββατοκύριακα και τις Παραδέχθηκε μάλιστα ότι τα στοἰχείᾳ που συγκεντρώνονται γΙατις υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων στην Πάφο ανησυχούν και το αρχηγείο. Δυστυχώς, είπε ο κ. Χαραλά- µπους, Π αποστολή ενισχύσεων από το αρ- χηγείο δεν µπορεί να συνεχιστεί, ενώ και τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή της η αστυ- νοµία είναι περιορισμένα, γ’ αυτό είναι ανα- γκασµένη να επανεξετάσει Κατά πόσον θᾳ συνεχιστεί το καθεστώς των υπερωριών που καθιερώθηκε πριν το Καλοκαίρι στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου. Το θέµα συνέχισε να απασχολεί την Πγε- σία της αστυνομίας και εντός της εβδοµά- δας, ο ίδιος δε θα επισκεφθεί την αστυνο- µική διεύθυνση για να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης της αστυνόμευσης. Αναφερόµε- νος στις καταγγελίες παραγόντων της ΓΠά- φου ότι γΙα τις υποθέσεις κλοπών Και διαρ- ρήξεων που καταγγέλλονται η αστυνομία περιορίζεται απλώς στην καταγραφή τους, - γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τις εξετά- σει, ο Κ. Χαραλάμπους είπε πως είναι λαν- θασμένη αυτή η εκτίμηση. Υπάρχει, είπε, μεγάλος φόρτος εργασίας στο ΤΑΕ Πάφου, όµως καµιά υπόθεση δεν υποτιµάται. 0 κ. Χαραλάμπους κάλεσε και τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν πως πέρασε ανεπι- otpenti n εποχή που ο Καθένας άφηνε ἔε- Κλείδωτο το αυτοκίνητο, Το σπίτι του ή το κατάστημά του. Πρέπει ο καθένας, πρό- σθεσε, να Παίρνει µέτρα ασφάλειας της προ- σωπικής του περιουσίας και να συνεργάζε- ται µε την αστυνομία.