Back

Άδειασε την Αστυνομία για τη σύλληψη δικηγόρου

ΘΕΟΔΩΡΟΥ: ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Άδειασε την Αστυνομία για ΤΠ σύλληψη δικηγόρου «Ο φάκελος µε τα στοιχεία Και τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε Π Αστυνομία για τρεις δικηγόρους αποστάληκαν στον Γενικό Εισαγγελέα» ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ ουσιαστικά την Αστυνομία, αποκαλύπτοντας ότι πα- ρενέβῃ ο ίδιος για να απολυθεί ο συλληφθείς δικηγό- ρος από την Πάφο. Κάνοντας στροφή 180 μοιρών από προη- γούμενες δηλώσεις του, ο κ. Θεοδώρου αποκάλυψε χθες πως η απόλυση τού συλληφθέντος δικηγόρου της Πάφου έγινε ύστερα από δική του οδηγία γιατί, όπως εξήγησε, όταν ενημερώθηκε για την υπόθεση, έκρινε ότι “δεν ήταν επαρ- κής N HapTupia n οποία προσήχθη Και ότι µε Κανένα τρόπο δεν δικαιολογείτο να κρατείται άτομο, Ιδιαπερα δικηγόρος, µε τόσο λειψή µαρτυρία”.Η μαρτυρία αυτή, ανέφερε ο Υπουρ- γός, “από ένα άγνωστο αλλοδαπό άτομο, δεν θα μπορούσε να σταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου”. Οι δηλώσεις του κ. Θεοδώρου δημιουργούν νέα δεδοµένα στην υπόθεση, κα- 0 υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. “αδειάζει” Αποστάσεις από τον υπουργό ΚΡάΤΠσΕ ο Γιαννάκπς Ομήρου θώς γενικεύεται π κατακραυγή κατά της Αστυνομίας, Ο υπουρ- γός Δικαιοσύνης, Κληθείς να σχολιάσει τα περί παραιήσεώς του, ζήτησε από τους ελάχιστους, όπως είπε, ίσως δικηγό- ρους, οἱ οποίο! εκμεταλλευόμενοι το δράμα και την ανέχεια των χιλιάδων ατόμων που έρχονται στην Κύπρο για να ζη- τήσουν µια καλύτερη εργασία, να µπν γίνονται συνεργοί σε πράξεις Και σε ενέργε!ες οἱ οποίες, όχι µόνο δεν προωθούν τα αιτήματα των πελατών τους, αλλά δημιουργούν και στην Κοι- νωνία µας ένα τεράστιο πρόβλημα”.Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε επίσης ότι το 9826 των αλλοδαπών που αιτούνται πολιτικό άσυλο στην Κύπρο απορρίπτονται, προσθέτοντας πως ΎΙ’ αυτό το λόγο οἱ ελάχιστοι δικηγόροι που ασχολού- Vial µε τα θέµατα αυτά, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν εἶναι αληθή τα στοιχεία που τους δίνουν”. Καταλήγοντας, ο Κ. Θε- οδώρου είπε πως “ο σεβασμός προς τους δικηγόρους, προς To λειούργηµα το οποίο επιελούν και προς τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι δεδοµένος, αλλά Π αντιπαράθεση µε όσους ελάχιστους δικηγόρους επιδίδονται σε τέτοιες ενέρ- γειες είναι επίσης δεδομένπ”. Δηλώσεις για την υπόθεσῃ έκα- νε Χθες Και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλ- λόγουικ. Νίκος Παπαευσταθίου, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις δικηγόρων και αστυνομικών δεν είναι καλές, λόγω της νοο- τροπίας που υπάρχει στην Αστυνομία. Τόνισε ότι όλοι οι αλ- λοδαποί, ακόµη Και οἱ λαθρομετανάστες, έχουν δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από την Αστυνομία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος χαρακτήρισε τη σύλληψη του δι- Κηγόρου από την Πάφο ὡς ενέργεια εντυπωσιασμού. Απλώσεις γΙα την υπόθεση έγιναν Χθες Και από τον πρόε- ὅρο της ΕΔΕΚ κ. Γιαννάκη Ομήρου και τον αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ κ.Νίκο Ππτοκοπίτῃ. Ο κ. Οµήρου, αν Και χαρακτήρι- σε υπερβολικό το αίτημα των δικηγόρων της Πάφου για πα- ραΐπηση του Υπουργού, υπογράμμισε µε έµφασῃ ότι δεν µπο- pei va ενοχοποιείται ή να ποινικοποιείται ο δικηγορικός κό- σµος από την ύπαρξη του προβλήματος, που σχετίζεται µε την αύξηση του αριθμού των αιτητών πολπικού ασύλου. Οἱ δικηγόροι, όπως είπε, έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να δίδουν νομικές συμβουλές στους αλλοδαπούς για την Ka- τάθεση αιτήσεων γία πολιτικό άσυλο. Εξάλλου, ο αντιπρόε- ὄρος του ΔΗΚΟ κ. Νίκος Πιπτοκοπίτης, αναφερόμενος στη σύλληψη του δικηγόρου και τις αντιδράσεις του ΔΙΚηΥορΙ- κού Συλλόγου, επανέλαβε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει κύκλωμα που ενθαρρύνει τους αλλοδαπούς να υποβάλλουν αιτήσεις για πολιτικό άσυλο. Ωστόσο, δεν γνω- ρίζει, όπως είπε, τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και αν Π Αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, Ο κ. Ππτοκοπίπς διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να φθάσουν στην Πάφο 2 ή 3 χιλιάδες αλλοδαποί και υποβάλλουν αιτήσεις για πολιικό άσυλο. Ανέφερε επίσης περιστατικά αλλοδαπών, που εἰσέρ- Χονταν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και Κα- τευθύνονταν σπην Πάφο, γία να υποβάλουν αίτηση για πολι- τικό άσυλο. Στον Γ. Εισαγγελέα Σύμφωνα µε πληροφορίες του “Πολίτη”, Π Αστυνομία της Πάφου µε οδηγίες του Αρχηγείου παρέπεμψε στον Γενικό Ει- σαγγελέα τα στοιχεία που είχε στην κατοχή της, για τους δι- Κηγόρους που κατηγορούνται ότι προωθούσαν αιτήσεις αλ- λοδαπών για πολιτικό άσυλο µε ψευδή στοιχεία και από την απόφασή του, θα κριθεί αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα µε πληροφο- ρίες, π Αστυνομία συγκέντρωσε µαρ- τυρικό υλικό για τρεις δικηγόρους, Η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα αναμενόταν ακόµπ και χθες από τις διω- - Κτικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν στην κα- ταχώρηση των αγωγών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότΙ το 9876 των αλλοδαπών που αιτούντα! ΠολιΤΙΚό άσυλο στην Κύπρο απορρίπτονται.