Back

Πάφος: «Έφαγαν» 7,5 εκ. από το ταμείο συντάξεων

Πάφος: «Ἐφαγαν» 7,5 εκ. από το ταμείο συντάξεων Σοβαρό πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Δή- µος Πάφου λόγω των οφειλών του στο ταμείο συντάξε- ων των υπαλλήλων του. Το ποσόν αγγίζει τα 7,5 εκα- τομμύρια λίρες Και θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλεται άµεσα προκειµένου να µην υπάρξει πρόβλημα στην κα- ταβολή των συντάξεων. Αυτό το ποσόν συσσωρεύτηκε αφού για πολλά Χρόνια ο Δήμος δεν κατέβαλε το ποσόν που του αναλογούσε στο ταμείο συντάξεων ενώ ξόδευε Και µέρος των χρημάτων που κατακρατούσε ano Το Προ- σωπικό. Μόλις πριν απο 4 χρόνια άρχισε να καταβάλλει τα ποσά που του αναλογούσαν όµως τώρα θα πρέπει συ- µπληρώσει Και τα ποσά που υπολείπονται ώστε να πλη- ρώνονται κανονικά οἱ συντάξεις. Μόνο για φέτος θα πρέ- πει να καταβάλλει το ποσό των 700.000 λιρών ενώ τα επόμενα Χρόνια θα πρέπει να το διπλασιάσει. H xpnot- µοποίπση Χρημάτων απο τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι µια ταχτική που εφαρμόζουν οι Δήμοι όταν αντιµετωπί- ζουν οικονομικά προβλήµατα όµως Π συσσώρευση των οφειλών αυτών όπως φαίνεται δημιουργεί σοβαρά προ- βλήματα. Την ἴδια στιγµή που ο Δήμος θα πρέπει να κα- ταβάλει αυτές τις οφειλές του οι προὔπολογισμοί πα- ρουσιάζονται πλεονασµατικοί. Αυτό τουλάχιστον έγινε συνήθεια τα τελευταία Χρόνια. Ο προὔπολογισμός του 2005 προβλέπει έσοδα 9.400.000 λιρών ενώ τα έξοδα είναι 26.000 λιγότερα. Στο νέο προὔπολογισμό ο οποίος άρχισε να συζητείται στη διαχειριστική επιτροπή Προ- βλέπεται η χρηματοδότηση σημαντικών πολεοδομικών έργων τα οποία όµως καθυστερούν τα διάφορα κυβερ- νητικά τμήματα. Οἱ κάτοικοι της Πάφου θα πρέπει πά- ντως να ετοιμάζονται για τσουχτερές αυξήσεις στην τι- µή του νερού το οποίο θα προβλέπεται να αυξηθεί του.- λάχιστον κατά 3036. Πιο ακριβά βέβαια θᾳ το πληρώνουν όσοι καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες. ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ