Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1954-01-14/1956-05-31
Available in archive 1954-01-28/1956-05-31
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1954-01-28/1956-05-31
Εκδότης Χριστάκης Αγαπίου
Συχνότητα Δεκαπενθήμερη

Δεκαπενθήμερη εκκλησιαστική και θρησκευτική εφημερίδα, όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης: Χριστάκης Αγαπίου, γραμματέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Τυπογρ: Τυπογραφείο Αρχιεπισκοπής «Αναγέννησις»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-01-28
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-02-11
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-02-25
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-03-11
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-03-25
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-04-08
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-04-22
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-05-06
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-05-20
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-06-03
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-06-17
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-07-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-07-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-08-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-08-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-09-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-09-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-10-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-10-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-11-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-11-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-12-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1954-12-15
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1955-01-01
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 1955-01-15